Hopp til innhold

130 millioner delt ut: Disse koronaprosjektene får forskningspenger

30 norske forskningsmiljøer skal nå finne løsninger på koronavirusutbruddet. – Jo mer kunnskap vi får, jo raskere, tryggere og smidigere kommer vi oss gjennom dette, sier helseministeren.

Helsespersonell i gule drakter og smittevernutstyr på avdeling med intensivpasienter på Haukeland sykehus i Bergen.

SKAL FORSKE PÅ SYKEHUSPERSONELL: Blant prosjektene som får støtte, er et forskningsprosjekt som skal undersøke stress og langtidsvirkninger av koronapandemien for helsepersonell som jobber på sykehus.

Foto: Katrine Sunde / Helse Bergen

I dag har Norges forskningsråd og regjeringen offentliggjort 30 forskningsprosjekter som får midler for å forske på koronapandemien.

Totalt er det lyst ut inntil 130 millioner kroner ut til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere virusutbruddet.

– Det er satt i gang mye forskning på koronavirusutbruddet, men det er lenge igjen før pandemien er et tilbakelagt kapitel. Jo mer kunnskap vi får, jo raskere, tryggere og smidigere kommer vi oss gjennom dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Skal forske på sykehuspersonell

78 fagmiljøer sendte i slutten av mars inn søknad til Forskningsrådet. Siden har alle søknadene blitt vurdert av internasjonale fageksperter.

De 30 prosjektene som får tildeling vil foregå ved flere forskjellige institusjoner over hele landet.

19 av prosjektene er tilknyttet universitetene, tre til helseforetakene og syv kommer fra forskningsinstituttene. Næringslivet er også koblet på syv av prosjektene.

Blant prosjektene som får støtte, er et forskningsprosjekt som skal undersøke stress og langtidsvirkninger av koronapandemien for helsepersonell som jobber på sykehus.

Prosjektet ledes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo.

Prosjektleder Grete Dyb sier pengestøtten på 4,9 millioner gjør at forskningen nå kan gjøres om til en nasjonal studie.

Grete Dyb

FÅR STØTTE: Prosjektleder Grete Dyb ved NKVTS sier pengestøtten fra Forskningsrådet har stor betydning.

Foto: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

– Dette er vi veldig glade for. Vi mener det er viktig både å forstå og kartlegge hva de som står i frontlinjen opplever. Vi kunne ikke gjennomført en nasjonal studie uten disse pengene, sier Dyb.

Prosjektet har som mål å finne ut hva helsepersonell utsettes for gjennom en pandemi og hvilke tilleggsbelastninger de opplever i arbeidssituasjonen.

Data skal samles inn fra Oslo universitetssykehus, Ahus, St. Olavs hospital i Trondheim og UNN i Tromsø. Datainnsamlingen vil gjøres i tre faser, med siste innsamling i januar neste år.

– Kriser setter folk på vanskelige prøver, enten det er terrorangrep eller kritisk syke som følge av en pandemi. Målet er at vi skal få et grunnlag som kan gjøre at helsevesenet ikke kneler i disse situasjonene, sier forskningslederen.

Intensivsykepleiere, opplæring, Haukeland sjukehus, Helse Bergen, korona

FRONTLINJEN: Forskere skal prøve å forstå og kartlegge hva de som står i frontlinjen opplever.

Foto: Katrine Sunde / Haukeland Universitetssjukehus

Skal undersøke Kina, Italia og USA

I Vestland fylke er det blant annet bevilget 4,4 millioner kroner til et forskningsprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet om hvordan krisekommunikasjon og tiltak fra myndighetene virker inn på befolkningen.

Både Kina, Italia, USA og Norge skal undersøkes i studien, som starter opp 1. juli.

– Vi skal kjøre et felteksperiment i fire land, der kommunikasjon og tiltak blir systematisk variert. Slik at vi kan sammenligne tiltak og krisekommunikasjon på tvers av land, sier professor og forskningsleder Chunyan Xie.

Også forskningsprosjekter ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Bergen har fått støtte.

Ved Oslo universitetssykehus skal forskere gjennomføre en nasjonal kartleggingsstudie av overlevelse og senplager etter intensivbehandling av Covid-19.

Ved Universitetet i Bergen skal det undersøkes hvordan befolkningen agerer på pandemien.

Alle prosjektene vil vare fra ett til to år.

Høgskulen på Vestlandet med sjukehuset i Førde i bakgrunnen.

FÅR 4,4 MILLIONER: Ved Høgskulen på Vestlandet skal det forskes på hvordan krisekommunikasjon og tiltak fra myndighetene virker inn på befolkningen.

Foto: Ola Weel Skram / NRK

Spleiselag

Tildelingen av de 130 millionene er et spleiselag mellom både private og offentlige aktører. Blant dem som bidrar er Trond Mohn stiftelse og Kreftforeningen. De bidrar med henholdsvis 30 og åtte millioner kroner.

– Vi ser mye penger både fra stiftelser og det offentlige som nå stilles til rådighet. Jeg tror at vi kommer til å komme ut av dette med kunnskap som er verdifull for framtida, og som også kan brukes til andre ting, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.