Hopp til innhold

Fant 1700 år gammelt spill i gravhaug

Spillbrikker og terning funnet i tidlig jernaldergrav i Nordhordland. – Kan fortelle oss mye om samfunnsdannelsen i Norge, sier arkeolog.

Arkeologiske utgravinger i Alverstraumen

FUNN PÅ BOLIGTOMT: Arkeolog Cecilia Falkedahl og utgravingsleder Yvonne Dahl ved Universitetsmuséet på funnstedet. Alverstraumen i bakgrunnen.

Foto: Universitetsmuseet i Bergen /

– Dette er fantastisk spennende. Slike funn er ikke gjort så mange ganger før verken i Norge eller Skandinavia. Det spesielle her er at vi har funnet nesten hele settet og ikke minst terningen, sier seksjonssjef Morten Ramstad ved fornminneseksjonen på Universitetsmuséet i Bergen.

Terning merket med punktsirkler

Funnet stammer fra tidlig jernalder (ca. 300 e.Kr.) og ble gjort i en gravrøys på Ytre Fosse nær Alversund i Alver kommune i forbindelse med utbygging av tomter. Totalt ble det funnet 13 hele og fem knuste spillbrikker og en nesten helt intakt terning/stavbrikke.

– Slike terninger er veldig sjeldne å finne, sier Ramstad.

Terningen er merket med tallsymboler i form av punktsirkler og har verdiene null, tre, fire og fem. Mindre enn 15 slike er funnet tidligere i Norge.

– Denne utgravingen kopler Norge opp mot et større nettverk av kommunikasjon og handel i Skandinavia. Samtidig kan funnene hjelpe oss å forstå jernalderens begynnende samfunn i Norge, sier arkeolog Louise Bjerre ved Universitetsmuséet.

Terning fra tidlig jernalder funnet i Alverstraumen

MERKET MED TALLVERDI: Slik ser sidene på terningen/stavbrikken ut. Tallverdiene på den er null, tre, fire og seks.

Foto: Universitetsmuséet i Bergen

– Et symbol på høy status

Sammen med spillet fant arkeologiene levninger etter det som trolig har vært en mektig person. Stedet ligger nær det trange sundet Alverstraumen, som har vært et sentralt punkt på sjøveien mellom nord og sør, den såkalte «Nordvegen».

Beinrester, flott dekorert keramikk og brent glass tyder på at personen i graven er blitt brent på et likbål. Det ble også funnet en bronsenål i gravhaugen.

Men ifølge Ramstad er det spillbrikkene som skiller graven fra andre.

– Dette er statusgjenstander som vitner om kontakt med Romerriket, hvor man likte å forlyste seg med brettspill. Folk som spilte slikt her var lokalt aristokrati eller overklasse. Spillet viste at du hadde tid, overskudd og var i stand til å tenke strategisk, sier Ramstad.

Spillbrett-funn i Alverstraumen

STORT FUNN: Totalt 18 spillbrikker og en terning/stavbrikke er funnet. Det gjør funnet særdeles oppsiktsvekkende.

Foto: Universitetsmuséet i Bergen

Statusen som var forbundet med disse spillene på disse kanter gjør derfor at forskerne tror den gravlagte personen var en svært høytstående og rik person.

– Dette er nok en som har hatt styringen av Alverstraumen, som folk på den tiden måtte ro gjennom med varer til og fra kontinentet. Kontrollerte du disse stedene hvor folk måtte forbi, kunne du sikre deg store verdier gjennom skatter og attributter, forteller Ramstad.

Styrte trolig Alverstraumen

Brettspillene fra Romerriket var strategispill liknende sjakk og backgammon. Et av de mest kjente har navnet Ludus latrunculorum.

Spillene spredte seg og ble tatt med nordover av germanske folkeslag.

Arkeologisk funn i Alverstraumen

GRAVDE I TO UKER: Forskerne har benyttet korona-nedstengingen til å grave på funnstedet, slik at byggearbeidene på stedet kan fortsette etterpå.

Foto: Universitetsmuseet i Bergen

Ca. 500-600 år senere var det liknende strategispillet Hnefatafl («Kongens bord») en stor hit i hele Nord-Europa.

– Å finne et spill som er nesten to tusen år gammelt er utrolig fascinerende. Det sier oss at folkene da ikke var så veldig forskjellige fra oss, sier Ramstad.

Funnene skal nå til konserveringslaboratorium i Bergen for å bli bevart. Både Ramstad og Bjerre håper bein og gjenstander fra Ytre Fosse med tiden vil bli tilgjengelige for publikum i en utstilling.