Rapport om demningsbristen: – Feilvurderte risikoen

BERGEN SENTRUM (NRK): Bergen kommune la i dag fram to rapporter om hvorfor demningen brast og vannet fosset ut av Munkebotnsvatnet 22. august i år.

Påbegynt ny demning i front, mens den midlertidige demningen som brast er i bakgrunnen

MØTTE PRESSEN: Bergen kommune la fram to rapporter om demningen som brast i Munkebotn 22. august i år. Se pressekonferansen i opptak her.

22. august brast den midlertidige fangdemningen ved Munkebotsvatnet i Bergen. Vannet fosset ned mot E39, som ble stengt, 133 personer ble evakuert, og flere eiendommer fikk skader.

Den midlertidige demningen var satt opp utenfor den opprinnelige demningen, som selskapet Donar AS drev vedlikeholdsarbeid på.

Tirsdag la kommunen frem to rapporter som forteller hva som gikk galt da demningen kollapset.

Den ene er kommunens egen rapport til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), den andre er resultat av den eksterne gjennomgangen kommunen bestilte fra selskapet Instanes AS Rådgivende Ingeniører.

Hovedfunn i den eksterne rapporten:

  • Det er uklart hvordan beslutningen om å bygge en fangdam ble tatt.
  • Risikoen ved fangdammen ble feilvurdert av alle aktører i prosjektet.
  • Feilvurdering av risikoen var direkte årsak til at det ble varslet for sent om at demningen kunne briste.
  • Først 22. august, samme dag som demningen brast, ble risikoen vurdert rett i beredskapsplanen.
  • Den midlertidige demningen var ikke dimensjonert for 10-årsflom i Munkebotsvatnet, slik en midlertidig dam av denne typen skal være.

VANNET FOSSET UT: Slik så det ut da den midlertidige fangdemningen ved Munkebotsvatnet i Bergen kollapset 22. august i år.

– Feilvurderte risikoen

Mye av den eksterne rapporten kretser rundt byggingen av fangdammen og vurdering av risikoen rundt dette.

Rapporten konkluderer med at årsaken til at demningen brast var at det ble bygget en midlertidig fangdam, uten at det samtidig ble bygget mekanismer som kunne lede ut overskytende vann.

– Etter vår vurdering ble risikoen for demningsbrist feilvurdert, helt frem til beredskapsplanen ble oppdatert 22. august, sier Arne Instanes, som har ledet arbeidet med rapporten.

Derfor ble også byrådsavdelingen varslet for sent.

– Risikoen ble feilvurdert av alle aktører i prosjektet, sier Instanes.

Rapportforfatterne har heller ikke funnet dokumentasjon på at fangdammen var dimensjonert for å tåle vannmengdene den burde ha tålt.

I tillegg peker rapporten på at det til dels har vært dårlig kommunikasjon og samarbeid mellom aktørene i prosjektet.

Arne Instanes legger frem rapport om demningsbristen

KRITISK: Arne Instanes og Johanna L. Rongved fra Instanes AS har gransket demningsbristen. – Alle aktørene feilvurderte risikoen ved fangdammen, sa Instanes.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Kan leses som en jakt på syndebukker

Det var byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) som ledet pressekonferanse på byrådslederens midlertidige kontor i Markeveien i Bergen sentrum.

Den eksterne rapporten ble først ble lagt frem for byrådet i et møte klokken 12 i dag.

– Dette er en alvorlig rapport, sa Schjelderup da pressekonferansen startet.

Han mente rapporten kunne leses på flere måter.

– Rapporten kan leses om en jakt på syndebukker, men kommunen er mest opptatt av å lære av det som skjedde, la han til.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) under framlegging av rapport om demningsbristen

ALVORLIG: Byrådsleder Harald Schjelderup var klar på at rapporten var alvorlig, og at kommunen nå skulle lære av feilene som ble gjort.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Holdt egen rapport hemmelig før fremleggelsen

Bergen kommunes egen rapport ble sendt til NVE 23. november, opplyser vann- og avløpsetaten.

NRK har søkt innsyn i rapporten, men fikk 30. november avslag. Bergen kommune viste til damsikkerhetsforskriftens § 7–8.

Paragrafen sier at «spesifikk informasjon og inngående kjennskap om vassdragsanlegget som kan brukes til å skade anlegget eller påvirke funksjoner som har betydning for sikkerheten», skal unntas offentlighet.

NRK har klaget på avslaget, vist til at hendelsen kunne fått store samfunnsmessige konsekvenser, og bedt om å få ut opplysningene i rapporten som ikke omfattes av denne paragrafen.

Kommunen har likevel ikke levert ut rapporten med opplysningene som eventuelt må unntas offentligheten sladdet. Men i dag la de den altså frem selv.

Informasjonsdirektør Eva Hille avviser at rapporten er holdt tilbake i strid med offentlighetsloven, for at kommunen selv skulle kunne legge den frem i forbindelse med en egenregissert pressekonferanse senere.

– Nei, absolutt ikke. Vi ønsker å legge frem rapportene så alle medier får den samme tilgangen til dem, skriver Hille i en e-post.

Politiet etterforsker

Demningsbristen etterforskes også av politiet.

De har tidligere uttalt at de vil vente på kommunens rapport til NVE før de vurderer om noen bør straffes i saken.