Hopp til innhold

Dette blir askøyværingenes nye båt

En endring i lovverket gjør at hurtigbåten kan byttes ut et år før tiden.

ekspressen

SNART PÅ PLASS: «MS Ekspressen», som het «Tideekspress» før Tide Sjø fusjonerte og ble til Norled, er snart klar for Byfjorden.

Båten fra Askøy er så populær at passasjerer er blitt stående igjen på kaien enkelte avganger fordi den er full.

Skyss hadde rett og slett ikke sett for seg hvor stor trafikkøkningen ville bli da de flyttet ankomststed fra Nøstet til Strandkaien. Først i januar 2018 ville det bli mulig med ny båt, sa selskapet.

– Det er ikke mulig å skifte båt med den kontrakten vi har i dag. Den må avsluttes først, sa Skyss-direktør Oddmund Sylta til NRK i november.

Klar om fire uker

Nå er det plutselig blitt mulig likevel. Om få uker setter Norled inn «MS Ekspressen» på ruten mellom Kleppestø. Den tar 296 passasjerer. Dagens «Teisten» tar 195.

– Vi har fått en henvendelse fra Skyss, og jeg kan bekrefte at vi har stilt oss positive til å skifte fartøy, sier Bjørn Egil Søndenå, regionsjef for hurtigbåter i Norled.

Han anslår at det vil ta tre til fire uker å få båten klar.

– «Ekspressen» er ledig og passer i ruten. Det må gjøres noen tekniske endringer på den før den kan bli satt i drift, sier Søndenå.

Askøybåten

STÅR IGJEN: Slik har det ofte sett ut: Passasjerer har blitt sittende igjen på kaien fordi hurtigbåten har vært full.

Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

Prioritert rute

Ifølge et notat til fylkesutvalget for miljø og samferdsel fra fylkesrådmann Rune Haugsdal vil båtbyttet koste 2,5 millioner kroner for fylkeseide Skyss. Pengene skal hentes fra belønningsmidler som er gitt for å styrke kollektivtilbudet i 2017.

For et tiår siden var Askøy-ruten i ferd med å bli nedlagt. Den kostet for mye penger i forhold til antall passasjer ruten betjente, mente flere sentrale fylkespolitikere og byråkrater.

Nå er ruten et «prioritert samband», ifølge fylkesrådmannen. Båten reduserer rushtrafikken over Askøybrua og bidrar til å avlaste vestre innfartsåre.

Regelendring fra nyttår

Det er en endring i forskriften for offentlige anskaffelser som gjør at Skyss nå kan be Norled om å sette inn en større båt. Før årsskiftet ville dette vært å anse som en vesentlig endring i anbudskriteriene, og Skyss kunne risikert erstatningskrav for brudd på reglene for offentlige anskaffelser.

Men den nye forskriften, som ble satt i kraft fra nyttår, sier at en slik endring kan gjøres i en eksisterende kontrakt så lenge det overordnede formålet ikke endres, og så lenge ikke prisøkningen ikke overstiger 50 prosent av den opprinnelige kontraktens verdi.

Det lyktes ikke NRK å få tak i Skyss-direktør Oddmund Sylta til en kommentar om denne saken.