Ber Økokrim etterforske offentlig læremiddelselskap

To kontrollutvalg vil sende bekymringsmelding til Økokrim etter avsløringene rundt NDLA. – Det er snakk om store penger og bekymringsverdige dobbeltroller, sier lederen i Telemark.

NDLA.no

ETTERFORSKNING: Avsløringene rundt NDLA har ført til at den tidligere daglige lederen gikk av grunnet manglende tillit fra styret. Nå ber to kontrollutvalg om at saken havner på Økokrims bord.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Mange av de 18 eierfylkeskommunene har nå behandlet de kritikkverdige forholdene som er kommet frem rundt det fylkeskommunale læremiddelselskapet Nasjonal digital læringsarena (NDLA).

Resultatet kan bli politietterforskning av selskapet som lager gratis læremidler til norske videregåendeelever.

Tidligere i november fortalte NRK hvordan 155 millioner kroner, 45 prosent av alle pengene NDLA har brukt på innkjøp i markedet, har gått til ett privat konsulentselskap.

Det har skjedd samtidig som eierne av konsulentselskapet hadde sentrale lederroller i NDLA.

– Man kan nesten ikke forestille seg noen større inhabilitetsproblematikk, sier Per Lykke (H), leder for kontrollutvalget i Telemark.

Kontrollutvalgsleder Per Lykke

– BEKYMRINGSVERDIGE DOBBELTROLLER: – Vi synes det er såpass store penger, og bekymringsverdige dobbeltroller, at det bør undersøkes før saken legges vekk, sier Per Lykke (H), leder i kontrollutvalget i Telemark.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Vil få avklart mistanken

To revisjonsrapporter fra selskapet Deloitte har blant annet avdekket at lov om offentlige anskaffelser ble brutt, da NDLA i 2013 og 2014 handlet for 25 millioner mer enn den anslåtte kontraktsverdien fra konsulentselskapet.

Den siste revisjonsrapporten behandles av fylkeskommunene i disse dager. Flere har sluttet seg til kontrollutvalget i Hordaland, som vedtok å be fylkesrådmannen og NDLA sørge for at forbedringspunktene fra rapporten ble fulgt opp.

Men kontrollutvalgene i Telemark og Aust-Agder mener saken er så alvorlig at et internt oppgjør ikke er nok. De tar til orde for at NDLA politietterforskes.

– Rapportene har ikke vurdert om noen har hatt fordeler av å sitte på begge sider av bordet. Det kan ligge en mistanke der, som det vil være greit å få avklart, sier Maiken Messel (H), leder i kontrollutvalget i Aust-Agder.

Maiken Messel

BER OM ETTERFORSKNING: Maiken Messel (H), leder i kontrollutvalget i Aust-Agder, mener mistankene i saken bør avklares.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Sender bekymringsmelding

De har vedtatt å be Hordaland fylkeskommune, som er juridisk ansvarlig for NDLA, vurdere å sende en bekymringsmelding til Økokrim.

Kontrollutvalget i Telemark har vedtatt å sende en bekymringsmelding til Økokrim på egen hånd. Lederen viser til NRKs gjennomgang av årsregnskapene til det private konsulentselskapet, som viser hvor stor andel av inntektene som har kommet fra NDLA.

– Det handler om 155 millioner kroner, som har gått fra et fylkeskommunalt selskap til et privat selskap, som har vært eid av ledere i NDLA. Det synes vi er såpass store penger, og bekymringsverdige dobbeltroller, at det bør undersøkes før saken legges vekk, sier Per Lykke.

John Arve Eide

VIL IKKE KOMMENTERE: – Vi får avvente og se hva Økokrim eventuelt gjør, sier John Arve Eide, styreleder i NDLA.

Foto: Ann Kristin Ohrstrand / Akershus fylkeskommune

– NDLA er forbedret

I Møre og Romsdal skal Deloitte selv komme og presentere revisjonsrapporten for kontrollutvalget i neste uke. Kontrollutvalget i Sogn og Fjordane sluttet seg tirsdag ettermiddag til vedtaket fra Hordaland.

Kontrollutvalget i fylkeskommunen som er juridisk ansvarlig for NDLA, tar altså ikke initiativ til noen politietterforskning.

– Vi synes tross alt NDLA har gjort tiltak og forbedringer, og fremstår som et helt annet selskap enn når vi startet denne prosessen, sier leder Inge Reidar Kallevåg (H).

Styreleder i NDLA, John Arve Eide, vil ikke kommentere saken, utover å si at NDLA jobber målrettet med å lukke avvikene fra den siste revisjonsrapporten.

– Så får vi avvente og se hva Økokrim eventuelt gjør, sier Eide.

Økokrim har ikke besvart NRKs henvendelser tirsdag.