Hopp til innhold

Barneombudet om asylbarn-forsvinninger: – Uholdbart!

Fem unge asylsøkere forsvant fra et mottak på Østlandet i fjor, og er ifølge politiet fremdeles savnet. Nå krever Barneombudet en grundig gjennomgang.

Skoene til asylbarna som bor på omsorgssenteret

En skohylle på omsorgssenteret en gutt bodde på før han forsvant.

Foto: Eline Helledal / NRK

Rettelse 26.01.23: Denne saken var opprinnelig vinklet på 14-åringen som forsvant fra et omssorgssenter på Østlandet, men som ikke ble meldt savnet. Etter saken ble publisert opplyste Bufetat om at de visste hvor gutten befant seg etter han forsvant, og at han ikke ønsket å komme tilbake til omsorgssenteret. Dette var årsaken til at politiet ikke fikk inn en savnetmelding. Se også endringslogg nederst i saken.

Syv unge asylsøkere forsvant i fjor. Seks av dem fra et mottak for enslige mindreårige asylsøkere, den siste fra et omssorgssenter på Østlandet.

Bare to av dem er gjort rede for.

De fem guttene som forsvant fra et mottak har ennå status som savnet i politiets systemer. De er ikke lett etter utover det.

Det til tross for at justisminister Emilie Enger Mehl nylig uttalte at alle som forsvinner skal letes etter på lik linje.

NRK kunne i desember avsløre at 432 enslige mindreårige asylsøkere har forsvunnet de siste åtte årene og står fortsatt oppført som savnet. Blant dem var fem barn ti år eller yngre, den yngste fem år.

Det rystet hele Stortinget, og i januar måtte statsråden møte opp og svare på flere kritiske spørsmål.

Forsvinningene skjedde ikke bare i kjølvannet av flyktningstrømmen i 2016–2017.

I 2022 forsvant totalt syv unge asylsøkere fra mottak og omsorgssentre uten at politiet lette etter dem, viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

Flere fagfolk har advart om at barn som forsvinner kan bli ofre for menneskehandel.

Barneombudet: – Uholdbart

– Det er uholdbart at enslige mindreårige asylsøkere forsvinner uten at de blir lett etter, sier fagrådgiver i Barneombudet, Inger Aasgaard.

Barneombudet mener forsvinningene må granskes

Fagrådgiver Inger Aasgaard.

Foto: Barneombudet

Barneombudet mener det er på overtid at det gjøres en grundig gjennomgang av hvordan barnevernet, UDI og politiet følger opp rutinene sine.

– Det er også grunn til å spørre om de ansvarlige etatene har nok bevissthet og nok kunnskap om den særlig sårbare situasjonen som denne gruppen barn befinner seg i, sier Aasgaard.

Barneombudet sendte nylig et brev til Politidirektoratet om saken.

De ber om informasjon om hvordan politidistriktene følger opp forsvinningssakene. Ombudet vil også vite hvordan Politidirektoratet vil følge opp arbeidet sitt.

Fem unge gutter fortsatt savnet

Seks unge asylsøkere forsvant fra et mottak på Østlandet i fjor, ifølge politiets dokumenter som NRK har fått tilgang til.

Bare én av dem har kommet til rette.

De fem andre ungdommene er registrert som savnet i politiets systemer, men ingen undersøkelser er gjort utover dette.

Politiet har ikke lett etter dem.

Svært ofte foreligger det få, eller ingen, opplysninger om mulig oppholdssted, omgangskrets eller annet som gir mulighet for å drive en rettet etterforskning, sier Olav Unnestad, politistasjonssjef ved Indre Østfold politistasjon.

– Ikke sjelden er det indikasjoner på at den mindreårige kan ha forlatt landet på eget initiativ, sier Unnestad.

14-åring forsvant fra omsorgssenter

I tillegg forsvant en gutt fra Afghanistan en ettermiddag i starten av desember etter å ha bodd drøye tre måneder i Norge.

Nå har han vært borte fra omsorgssenteret til barnevernet i over en måned, men politiet har ikke lett etter ham.

NRK har besøkt omsorgssenteret 14-åringen bodde på før han forsvant. En ny gutt har fått hans plass nå.

Her bor asylsøkere som er 15 år gamle eller yngre, alle gutter. De har sitt eget rom, to fellesbad, en TV-stue, kjøkken, brettspill og et fussballbord.

I gangen står det to store kurver ved siden av joggesko og slippers: én med brukte sokker, én med rene par.

Rene sokker på omsorgssenter for asylbarn

Rene sokker på omsorgssenteret for asylbarn.

Foto: Eline Johnsen Helledal / NRK

Politiet bekrefter å ha mottatt en telefon fra omsorgssenteret samme kveld som gutten forsvant.

Men i politiets registre finnes ingen savnetsak på 14-åringen.

Dette barnet har ikke blitt meldt savnet for politiet, opplyser politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Guro Siljan, i en e-post til NRK.

Hun skriver at omsorgssenteret aldri sendte en skriftlig savnetmelding til politiet da barnet forsvant.

Politiet er nå i dialog med Bufetat, som har omsorgen, om hvorvidt barnet skal regnes som varig savnet. I så fall vil de følge opp saken med etterlysning og videre undersøkelser, opplyser Siljan.

Det ble ikke vurdert å være nødvendig med en formell savnetmelding på tidspunktet, sier Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat, region øst. Hun viser til de felles retningslinjene for barnevern og politi, om at savnetmelding kan unnlates hvis barnevernet vet hvor ungdommen er.

Grunnet taushetsplikt kan hun ikke uttale seg om saken til 14-åringen.

– Når barn en sjelden gang fraviker fra et av våre omsorgssentre, gir vi opplysninger til politiet. Vi kan for eksempel ha opplysninger om at barnet befinner seg hos familie eller nettverk andre steder i Norge eller i andre land. Politiet har også fått opplysninger fra oss i den omtalte saken, sier Pelin Berg.

På kjøleskapet henger en timeplan

På kjøleskapet på omsorgssenteret henger en timeplan.

Foto: Eline Helledal / NRK

– Vi får ikke noen tegn

Linda Gårder Antonsen er leder ved et av omsorgssentrene på Østlandet. Hun kan heller ikke uttale seg om enkeltsaker.

– På et generelt grunnlag kan jeg si at det kan gå noen uker før vi får kontakt med dem som forsvinner. Noen reiser til et annet land i Europa, gjerne fordi de har et nettverk eller familie der, sier Gårder Antonsen.

Portrett av Linda Gårder Antonsen, leder av et omsorgssenter på Østlandet for unge mindreårige asylsøkere.

Linda Gårder Antonsen leder et av omsorgssentrene på Østlandet for unge mindreårige asylsøkere.

Foto: Eline Johnsen Helledal

Kunne rutinene ved forsvinninger vært bedre?

Vi skal alltid se på rutinene, følge opp barna og sørge for at de får forsvarlig omsorg, sier hun.

Det er vanskelig å sette fingeren på hva vi kunne ha gjort. Vi får svært sjelden tegn på at beboere har planer om å forsvinne, sier lederen.

Hun forklarer at det er frivillig om asylsøkeren ønsker å bo på omsorgssenteret.

– Det kan være forhold ved asylsøkerens sak som gjør at vi utarbeider risikovurderinger, men i de fleste tilfeller får vi ingen forvarsel, sier Gårder Antonsen.

Et fussballbord står under trappa i omsorgssenteret

Et fussballbord står under trappa på omsorgssenteret gutten forsvant fra.

Foto: Eline Johnsen Helledal

Hei!

Tenkte du på noe da du leste denne saken, eller har du andre tips? Gi oss gjerne en lyd på e-post eller kryptert på Signal: 97668642.