Hopp til innhold

Bård Espelid reagerer på manglende informasjon om vannkvaliteten på Askøy

Kommuner skal opplyse om kvaliteten på drikkevannet, ifølge drikkevannforskriften. Nå mener tidligere varaordfører Bård Espelid på Askøy at kommunen bryter forskriften.

Vannprøvetaking på høydebassenget Øvre Kleppe på Askøy

VANNPRØVER: Etter smitteutbruddet ble det tatt hyppige prøver ved høydebassenget på Øvre Kleppe. Dette har senere blitt faset ut og erstattet av et nytt høydebasseng.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

5. juni i fjor gikk alarmen på Askøy. Flere titalls innbyggere hadde bitt akutt dårlige, og kommunen mistenkte at vann fra springen var kilden.

I alt ble over 2000 personer syke. Dødsfallet til en ett år gammel gutt ble knyttet opp mot smitteutbruddet. Også en voksen person døde etter å ha fått påvist tarmbakterien.

Smittekilden viste seg senere å være et gammelt høydebasseng på Øvre Kleppe. Vannet var infisert av bakterien Campylobacter. Prøver fra bassenget viste at bakterien trolig kom fra hesteavføring.

Sluttet å informere

I tiden etter smitteutbruddet informerte kommunen jevnlig om resultater fra drikkevannsprøver som ble tatt ved Kleppe vannverk. Men i september i fjor sluttet kommunen å legge ut prøvesvarene.

Dette til tross for at innbyggerne til enhver tid har krav på oppdatert informasjon om drikkevannskvaliteten, ifølge drikkevannsforskriften.

Tidligere varaordfører Bård Espelid fra Askøylisten reagerer på at denne informasjonen ikke blir offentliggjort. Han mener kommunen bryter med forskriften.

Torsdag tar han opp spørsmålet i kommunestyret.

– Abonnentene skal alltid ha mulighet til å bli informert om vannkvaliteten. Mitt spørsmål går på hvorfor kommunen ikke har fortsatt med dette, og hvorfor denne informasjonen ikke var tilgjengelig i forkant av utbruddet, sier Espelid.

Det er planlagt en egen sak om vann- og avløp i siste kommunestyremøte før sommeren den 18. juni.

Varaordfører på Askøy Bård Espelid

STILLER SPØRSMÅL: Tidligere varaordfører Bård Espelid fra Askøylisten vil vite hvorfor ikke kommunen informerer innbyggerne om prøveresultater fra Kleppe vannverk.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Ble overarbeidet

Askøy-ordfører Siv Høgtun (H) skriver i sitt svar at kommunen avsluttet praksisen som følge av stor arbeidsbelastning blant de ansatte.

«Seksjonen lå på etterskudd i en lang rekke prosjekter, og i tillegg kom det tre oppsigelser. Kapasiteten ble ytterligere svekket ved sykefravær», skriver ordføreren.

Ifølge Høgtun jobber kommunen med en automatisk løsning som skal publisere prøvesvarene uten å være personavhengig.

– Vi tar nå langt flere prøver enn tidligere, og har dermed flere data som skal håndteres. Dette er ressurskrevende arbeid, sier Høgtun.

Høgtun understreker at alle analyseresultatene blir gjort tilgjengelige i kommunens arkivsystem, selv om kommunen ikke lengre legger disse ut manuelt.

– Vi jobber med bedre tilgang, men resultatene er tilgjengelige, sier Høgtun.

Siv Høgtun, Askøy Høgre

RESSURSKREVENDE: Askøy-ordfører Siv Høgtun sier det er ressurskrevende for kommunen å legge ut analyseresultatene manuelt. Det jobbes nå med en automatisk løsning.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Fant alvorlige avvik

Kommunen har fremdeles store utfordringer med vann- og avløpssystemet. Senest i mars kom fylkesmannen med en tilsynsrapport (ekstern lenke) som fant flere alvorlige avvik i avløpshåndteringen.

Kleppe vannverk på Askøy

BLE INFISERT: Det var vann fra Kleppe vannverk som gjorde folk syke under smitteutbruddet i starten av juni i fjor.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Avvikene gikk på mangelfull internkontroll for ytre miljø og at kommunen ikke oppfyller rensekrav i forurensningsforskriften.

– Dette er alvorlig for Askøy kommune. Det jobbes med en plan for hvordan avvikene skal lukkes som vi skal sende til fylkesmannen innen 15. juni, sier ordføreren.

I etterkant av smitteutbruddet, fikk forskningsinstituttet Sintef i oppdrag å gjøre en uavhengig gransking av hendelsen ved Kleppe vannverk.

Sintef skal etter planen legge fram sine funn ved årsskiftet. Politiet vil trolig ferdigstille sin etterforskning av utbruddet en gang før sommeren.