Ansatte ved Vest Tank ble syke

– Vi ble kvalme og svimmel, ja rett og slett dårlige. Det luktet forferdelig.

Ryddearbeid ved Vest Tank
Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

Det sa tidligere operatør ved Vest Tank, Jarle Halsvik i Nordhordland Tingrett i dag. Han forklarte at stoffet var fryktelig og gikk gjennom klær, og det luktet av huden i flere dager dersom man fikk det på seg.

De ansatte losset og lastet seks skip med coker gasoline, og Halsvik forklarte at dersom de ikke var forsiktige nok fikk de til og med lukten inn i gassmasken.

– Vi var alle lei. Det var helt forferdelig å arbeide med. Halsvik fortalte at de ansatte protesterte overfor ledelsen ved Vest Tank, og sa de ikke ønsket å håndterte mer av dette stoffet. Men i følge Halsvik fikk sa daglig leder, Jostein Berland, at skip var på vei inn og at det ikke lot seg gjøre å stanse dem.

Ingen plan for avfall

Under vitneforklaringene til de ansatte i dag ble det også hevdet at Vest Tank ikke hadde noen plan for å behandle avfallet fra Probo Emu, og avfallet fra vasking av bensin. Operatør Jarle Halsvik og Kurt Molland sa begge i retten at de ikke kjente til noen plan om å behandle avfallet.

– Når vi spurte, fikk vi beskjed om at veien ble til etter hvert. Det var ikke mulig å få et klart svar på hva som skulle skje. Det forklarte Jarle Halsvik.

Etsende avfall

Avfallet fra Probo Emu ble lagret på en tank i flere måneder uten at noen rørte det.

– Det etset, og spiste opp metall. Det skulle aldri vært på tanken, sa Molland i retten i dag. Molland fortalte at han måtte montere ekstra ventil på tanken for tanken holdt på å bli ødelagt. Begge vitnene la vekt på at renseanlegget ved Vest Tank ikke fungerte etter intensjonene.

Operatør Jarle Halsvik bygget deler av anlegget etter skisser fra Jostein Berland, men fortalte at det aldri hadde vært i bruk. I følge vitnene klarte ikke anlegget å rense avfallsvannet tilstrekkelig. Kurt Molland fortalte at hele Vest Tank anlegget var fullt av også ordinært slopavfall. Dette ble stående på tankene fordi avsvovlingen av bensin var svært krevende.

LES OGSÅ: – Vest Tank manglet kompetanse | - Tankanlegget var ikke ideelt | Probo Emu-avfall ble ikke analysert | Ny teori om eksplosjonen