– Bjerknessenterets fremtid truet

Bjerknessenteret i Bergen har etablert seg som ett av de fremste klimaforskningssentrene i Europa. Nå frykter man for kunnskapsmiljøets fremtid.

Isbreen Folgefonna

Breforskning er blant de sterkeste fagområdene på Bjerknessenteret.

Foto: Anders Nøkling / NRK

– Det er absolutt en fare at ekspertisen ved senteret vil forsvinne etter 2013. Så langt vi har ressursgrunnlag til det, vil vi forsøke å unngå at det skjer, sier rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen til nettstedet På Høyden .

LES: Mars slår varmerekordene | Global oppvarming? I denne kulda? | Spår kaldere vintre | Samarbeider om klimaforskning

Millioner forsvinner

Bakgrunnen for frykten er Bjerknessenteret om to år mister statusen som Senter for fremragende forskning. Dermed går man også glipp av en årlig støtte på 17,6 millioner kroner fra Forskningsrådet.

– Statusen som senter for fremragende forskning har betydd alt for Bjerknessenteret. Å være et slikt senter er en multiplikator der man øker forskningskapasiteten flere ganger ut over det man får i direkte støtte. Uten en slik bevilgning ville vi fremdeles hatt gode grupper, men på et lavere nivå med mye lavere ambisjoner, sier direktør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret.

LES: Norsk klimaforsker slakter Gore-Støre-rapporten | Klimaendringer minker havets evne til å stoppe klimaendringer | - Et spørsmål om risiko | - Havet én meter høyere i 2100

Universitetet skal overta

Ifølge Forskningsrådet er tanken at universitetet skal overta de økonomiske forpliktelsene. Men med allerede stramme budsjetter og et økonomisk handlingsrom som av mange blir oppfattet som for lite, er det ikke rom for at UiB skal fortsette en pengeoverføring i den skalaen forskningsmiljøet nå har fått.

– Ledelsen er i dialog med sentrene for å se hvordan vi kan gjøre dette, og det kan tenkes forskjellige løsninger for forskjellige sentre. Blant annet er det stor forskjell på CIPR og Senter for middelalderstudier med tanke på muligheter for ekstern finansiering, sier Grønmo.

Også Senter for Middeladerstudier og Senter for Integrert petroleumsforskning kan miste den årlige støtten fra Forskningsrådet.

LES: På tide med en klimakatastrofe? | Hvor troverdig er FNs klimapanel? | Dette er de fem mest dødelige klimaendringene | Havet kan ødelegge for museum