Norsk klimaforsker slakter Gore-Støre-rapporten

Den norske klimaforskeren Ola M. Johannessen slakter israpporten Al Gore og Jonas Gahr Støre presenterte på klimatoppmøtet.

- Virker nesten som et «politisk bestillingsverk», sier Johannessen.

Havis

Hvor mye mindre havis har vi egentlig fått siden 1979? Og hvor troverdig er rapporten Al Gore og Jonas Gahr Støre presenterte på klimakonferansen i København? Norske klimaforskere er i full krangel.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Mandag la klimakjendis Al Gore og utenriksminister Jonas Gahr Støre frem en rapport om issmelting og faren for at havnivået stiger.

Norsk Polarinstitutt har spilt en sentral rolle i arbeidet med israpporten, både med innsats fra egne forskere og ved at de ledet sekretariatet for rapporten.

Gore og Gahr Støre advarte med at issmeltingen kan føre til at havet stiger med inntil to meter i dette århundret. Dette er dobbelt så mye som i det verste scenariet fra FNs klimapanel.

Den nye israpporten slo ned som en bombe, både i norske og internasjonale medier.

- Overflatisk og uten kvalitetssikring

Det har nå begynt å komme sterk kritikk fra andre forskerhold, både mot de dramatiske konklusjonene Gore og Gahr Støre trakk, og mot deler av faktagrunnlaget i rapporten.

Gore sa at det er 75 prosent sjanse for at all isen i Arktis forsvinner i løpet av syv til åtte år. Men forskeren han refererte til skjønner ikke hvordan Gore har kommet frem til dette tallet.

Forsker Ola M. Johannessen ved Nansensenteret i Bergen mener israpporten rent generelt er full av mangler:

- Rapporten er veldig overflatisk og totalt uten kvalitetssikring. Hvis jeg skulle ha kvalitetssikret den, ville jeg ha brukt den røde pennen ganske kraftig, sier Johannessen til NRK.

Jonas Gahr Støre og Al Gore i Bella Center

Jonas Gahr Støre og Al Gore intervjues av NRK utenfor konferansesenteret Bella Center i København.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Johannessen sier han som klimaforsker ikke er klimaskeptiker, og at han tror på den globale oppvarmingen. Likevel er det mye usikkerhet knyttet til beregningen av hvor mye havnivået vil stige hvis Grønlandsisen smelter. Få gode modeller kan hjelpe forskerne på vei.

- I rapporten er det synsing! Man har ikke belegg for å trekke konklusjonen om at havnivået vil stige med en og en halv meter i løpet av dette århundret. Samtidig snakker Gore og Gahr Støre om to meter! påpeker Johannessen.

- Ikke berettiget kritikk

Direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt, som altså var sekretariat for rapporten, mener kritikken er uberettiget.

- Rapporten er basert på vitenskapelig publiserte artikler. Vi har lagt vekt på de nyeste publikasjonene innenfor ulike tema, og spesielt arbeider etter den arktiske klimastudien ACIA fra 2004 og FNs klimapanels rapport fra 2007. Disse har vært viktige referansedokumenter på havisen, sier Winther til NRK.

Han legger til at dokumentet er skrevet hovedsakelig for beslutningstakere i hele verden.

- Rapporten har en konsis form hvor mye bakgrunnsinformasjon ikke er tatt med. Formen er konsis fordi vi ønsker at den skal bli lest. Det ble tidlig bestemt at dette ikke skulle bli en 1000-siders rapport, forklarer direktøren.

Han mener Johannessens beskyldninger om at rapporten er overflatisk, får stå for hans regning.

- «Politisk bestillingsverk»

Johannessen mener rapporten mangler troverdighet.

- Den virker nesten som et «politisk bestillingsverk», sier han.

Videre tror han forskerne på Polarinstituttet er glade for å holde seg inne med utenriksministeren.

- Regjeringens Nordområdestrategi er viktig for dem. I første omgang har de fått opprettet et issenter på Polarinstituttet med friske 22 millioner kroner per år, en start på et videre arbeid. Videre er det blitt bevilget 10 millioner kroner til et helt nytt miljø- og klimasenter i Tromsø, finansiert av Miljøverndepartementet.

- Uberettiget og leit

Winther avviser påstanden om at rapporten er et politisk bestillingsverk.

- Det må jeg bare tilbakevise kategorisk. Jobben vår har vært å sette sammen kunnsskapsstatus om issmelting. Det har selvfølgelig ikke vært noen bindinger, fastslår Winther.

- Hvorfor tror du Johannessen har gått ut på denne måten?

- Jeg kan ikke si noe om det. Men jeg synes det er uberettiget og leit. Norge har en tung stilling innen disiplinen polarforskning på verdensbasis, blant annet med Bjerknessenteret og Nansensenteret i Bergen, og Polarinstituttet i Tromsø. Vi har fått enormt god mottagelse på rapporten fra praktisk talt alle andre enn Johannessen, sier direktøren.

Jan-Gunnar Winther i Arktis

Direktøren for Norsk polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther (t.h.), ga statsminister Jens Stoltenberg (t.v.) og president i EU-kommisjonen Jose Manuel Durao Barroso en orientering da de mellomlandet på Kongsbreen på vei til Ny-Ålesund i februar 2008.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

I stedet for å slå hardt tilbake mot kritikken, vender Winther det andre kinnet til:

- Ola M. Johannessen forutså for fem til ti år siden bedre enn de fleste andre de raske endringene i havisen i Arktis. Det ser ut som at utviklingen har gått raskere enn også han trodde, antar direktøren.

Store uenigheter

Klimaforsker Johannessen har mye ammunisjon på lager i kritikken. Her er noe av den:

1. HVORDAN ER ISNIVÅET I ARKTIS MÅLT?

I rapporten står det at isnivået i Arktis har gått ned 40 prosent siden 1979.

Johannessen: - Ifølge forskning fra Nansensenteret er trenden 4,1 prosent per tiår - tilsvarende bare 12,3 prosent siden 1979. Jeg vet ikke hvor de har 40 prosent fra. Polarinstituttet sier at de snakker om sommerisen, men den har gått ned med maksimalt 30 prosent. Dessuten står det ikke at det er sommerisen de mener, det står "isen". Det blir helt feil.

Winther: - Det står krystallklart at vi mener sommeris. Enhver som kan dette stoffet vil oppfatte det.

2. ER NATURLIGE KLIMATISKE SVINGNINGER TATT MED?

Johannessen: - Det er ikke tatt høyde for dokumenterte naturlige klimatiske svingninger i Arktis i rapporten. Det er for eksempel dokumentert store temperatursvingninger i Arktis i perioden fra 1915 til 1935, da isen gikk ned med 0,6 millioner kvadratkilometer. I perioden 1995 til 1996 økte isen i respons til en kald vinter.
- Alt som står i rapporten tilskrives "global oppvarming", og du får det inntrykket når du leser.

Winther: - Det er heller ikke riktig. I delkapitlene hvor vi skriver om fremtiden («Outlook», anm.), har vi basert fremskrivningene på klimamodeller hvor naturlig variabilitet er tatt med.

3. HVILKE FORSKERE HAR JOBBET MED RAPPORTEN?

Johannessen: - Gahr Støre sier rapporten er skrevet av verdens ledende forskere. Jeg ser ikke så mange verdensledere. Winther selv, direktøren for Polarinstituttet og en av fem forfattere av iskapittelet i rapporten, jobber ikke med isen i Arktis. Han er glasiolog med hovedforskning i Antarktis.

Ifølge Johannessen ble ingen fra Bjerknessenteret og Nansensenteret i Bergen inivtert til å delta i arbeidet med rapporten, og få norske generelt. Klimaforskeren mener dette er «direkte skammelig».

Winther: - Det finnes tusenvis av klimaforskere verden over. Vi ville ha dem med de nyeste publiserte arbeidene, for å få med status på fagfeltene helt opp til dags dato. Husk at det er i polarområdene at klimaendringene skjer raskest.


4. HAR FORSKERNE REFERERT FOR MYE TIL SEG SELV?

Johannessen: - Forskerne referer til bare noen få arbeider, og ofte til seg selv. Mange viktige arbeider er utelatt, sier klimaforskeren, som har arbeidet på forskningsfeltet siden 1966.

Winther: - Dette er den første sammenstillingen av snø og is med et globalt perspektiv. Den samler den nyeste viten på hvert tema, skrevet av omtrent 40 internasjonale eksperter.

- Det er ikke så rart hvis ledende forskere refererer til seg selv, hvis de nylig har levert fersk forskning.