- Vi finner hjerneskader på dykkere

Forskere slår nå fast at nordsjødykkere har fått hjerneskader av arbeidet sitt.

Video HAR FÅTT HJERNESKADE

På dette bildet kan legene se at det er forandringer i hjernen til flere av de dykkerne som er undersøkt. KLIKK PÅ BILDET OG SE VIDEO.

Rapporten fra forskerne ved Haukeland Universitetssykehus kan være beviset på at dykkerne i oljenorges barndom har hatt rett hele tiden.

– Vi har funnet en varig endret mikrostruktur i hjernevevet, og en varig nedsatt blodsirkulasjon i flere områder i hjernen hos disse dykkerne, sier overlege ved radiologisk avdeling, Gunnar Moen.

Er dette hjerneskader?

– Ja, det er vel det vi mener å ha påvist her, sier han.

Gunnar Moen
Foto: NRK

10 års forskning

10 år har forskerteamet brukt på å studere hjernene til nordsjødykkere. 240 dykkere er undersøkt, og ved hjelp av nye metoder og ny teknologi mener de å ha fått nye svar.

– Disse resultatene forteller oss at det er en sammenheng mellom dykking og skader i blant annet nervesystemet, sier seksjonsoverlege og prosjektleder, Endre Sundal.

– Det er signifikante forskjeller på en gruppe nordsjødykkere sammenlignet med folk i en kontrollgruppe, så dette ser vi på som klare funn, sier han.

Klikk på bildet på topp i saken og se innslaget.

– Rapport gir nytt håp

Nordsjødykkerne har tapt kampen om erstatning fra Staten i det norske rettsvesenet. Forskernes resultat gjør at de nå ser positivt på å ta kampen videre til menneskerettsdomstolen i Strasbourg, og mener de nye forskerresultatene blir et viktig våpen.

– Dette er et viktig dokument som vi tar med oss. Jeg tror dette blir en pinlig sak for norske myndigheter. Det blir pinlig for dem å se hvordan de har behandlet norske nordsjødykkere, sier han.