Unge dropper legebesøk: – Det tar for lang tid

Forbrukerrådet vil at fastleger skal ha videokonsultasjoner som et tilbud, for å få flere unge til å oppsøke lege.

Tomt legekontor

LEGEKONTOR: Fastlegene er åpne for videokonsultasjoner i stedet for å motta pasienter på kontoret.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

– Seks av ti unge lar være å gå til lege fordi de synes det tar for lang tid, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

En undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet, der litt over 1000 unge mellom 18 og 29 år ble spurt om deres legevaner, viser at tiden er verdifull for dagens unge.

– Det er urovekkende, for da oppdager man kanskje ikke sykdom på et tidlig nok tidspunkt, slik at sykdommen utvikler seg, sier Vie.

Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet

UNDERSØKELSE: Fagdirektør Anne Kristin Vie har undersøkt unges legevaner.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Åtte prosent av fastlegene tilbyr konsultasjoner via video som et alternativ, og nå vil Vie at det skal bli en del av fastlegeforskriften og et fast tilbud til pasienter.

– Den yngste generasjonen er vant til å bruke digitale hjelpemidler på andre måter enn tidligere generasjoner. De er mer utålmodig når det kommer til å skaffe seg time og dra til legen, sier hun.

Den nære samtalen

Nøtterøy-lege og leder av allmennlegeforeningen Tom Ole Øren er i utgangspunktet positiv til konsultasjoner med pasienter over video som et supplement til ordinære konsultasjoner.

Tom Ole Øren

FASTLEGE: Tom Ole Øren er leder av Allmennlegeforeningen og fastlege på Nøtterøy i Vestfold.

Foto: Thomas B Eckhoff

– Det har vært en diskusjon rundt dette i legemiljøet og de fleste tenker at det kan være et godt tilbud til noen pasienter, sier Øren. Dette må ikke erstatte vanlige konsultasjoner eller bli et tillegg til med tanke på fastlegenes store arbeidsbelastning i dag.

Men han mener det bør legges tydelige retningslinjer på hva som egner seg å ta med pasientene i en videosamtale.

– Mange helprivate aktører tilbyr video, og de mener det meste egner seg. Jeg er litt uenig i dette og har tror på den gode og nære samtalen.

Han mener at videokonsultasjoner egner seg der det er kjente medisinske problemstillinger som ikke krever fysiske undersøkelser og videre utredninger. Motivasjonssamtaler som dreier seg om overvekt, trening og røykavvenning kan også fungere bra, mener han.

– Samtidig kan det være klokt å prate med pasienten via video og legge opp et løp videre derfra, sier Øren.

Skeptiske

På Universitetet i Sørøst Norge campus Vestfold studerer barnehagelærer Mariam Engstrøm (22). Hun tror ikke videosamtaler med legen er veien å gå.

– Jeg mener det er viktig å bygge relasjon til legen, det blir upersonlig å ta det over video. Det blir lettere å snakke om medisiner, eller bivirkninger av disse, når man snakker ansikt til ansikt, sier Engstrøm.

Student Mariam på universitetet i sørøst norge

FORETREKKER LEGEBESØK: Student Mariam Engstrøm (22) er skeptisk til videokonsultasjoner. Hun vil møte legen ansikt til ansikt.

Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Hun får støtte av Tor Erik Stølen (23). Han går til legen når han føler seg syk.

– Jeg ville følt meg bedre ivaretatt på legekontoret, sier Stølen.

Det samme mener Daniel Volleng (24).

– Jeg ville ikke brukt video når jeg først må til lege. Da vil jeg gjøre det ordentlig for å forsikre meg om at jeg blir best mulig ivaretatt, sier han.

Jacob Jøsok

DROPPER LEGEN: Jakob Jøsok drar ikke til legen før han føler seg skikkelig syk.

Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Jakob Jøsok (22) innrømmer at han er dårlig til å oppsøke lege.

– Jeg tar ikke kontakt med lege før jeg tror det er noe alvorlig galt, men jeg vet ikke hvorfor jeg tenker slik, sier han.

Ingen av studentene NRK snakker med oppgir tidsbruk som et argument for å ikke dra til legen.

Men i Forbrukerrådets undersøkelse har folk selv svart på hva som er løsningen. Fire av ti ville nemlig likevel bestilt legetime hvis det var mulig å få den på video, og dermed slippe fravær fra jobb og skole.

Gutter sitter ved et bord på universitetet i sørøst norge

SKEPTISKE: Studentene, f.v.: Jakob Jøsok (22) fra Bergen, Erlend Larsen (23) Horten, Tor Erik Stølen (23) fra Bergen og Daniel Volleng (24) fra Horten oppsøker helst legen på kontoret.

Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK