Hopp til innhold

Ungdom vant fram: Krever ærligere narkotika-undervisning

Skoleelever i Skien kan snart få undervisning i doseringer og effekten av å bruke flere stoffer samtidig. Et enstemmig oppvekstutvalg støtter kravet.

Andrea Gudbrands

KREVER ENDRING: Andrea Gudbrands er elev og russ ved Skien videregående skole. Hun har selv opplevd at venner har blitt dopet ned og ønsker bedre rus-undervisning.

Foto: Roald Marker / NRK

– Vi opplever jo at venner blir dopet ned på byen, men så vet vi ikke helt hva vi skal gjøre fordi vi ikke kjenner tegnene, sier Andrea Gudbrands, som er leder i ungdomsrådet i Skien.

Selv var hun til stede på russetreffet i Halden nylig, der flere russ ble forgiftet.

Det var ingen hun kjente selv, men hun har tidligere opplevd lignende episoder.

– Jeg har opplevd at venner har blitt dopet ned, og at vi har måttet være i kontakt med både politi og helsepersonell, sier hun.

Andrea Gudbrands

Andrea Gudbrans håper deres krav og ønsker om bedre rus-undervisning i skolen smitter til andre skoler og kommuner.

Foto: Roald Marker / NRK

Kan bli feilinformert av venner

Ungdomsrådet i Skien mener at bedre kunnskap om narkotika vil gjøre at flere unge får en trygg ungdomstid.

– Ungdom får ofte informasjon om narkotika fra venner eller fra nettet, men det er veldig opp og ned hvor god denne informasjonen er, sier Gudbrands.

Ungdommene vil derfor lære mer på skolen om hvordan rusmidlene brukes og virker.

Det mener Gudbrands er viktig når bruken blant unge er så utbredt som den er.

– Mange unge opplever at det mest er skremselsundervisning om narkotika i skolen. I noen klasser og på noen skoler får man vite litt mer siden det kanskje er noe en lærer brenner for, men de fleste får vite for lite.

Blir hørt av politikerne

Mye tyder nå på at ungdommen i Skien blir hørt og snart vil få et bedre undervisningsopplegg om rus og rusmidler.

Etter at ungdomsrådet besøkte kommunens oppvekstutvalg ble det nemlig gjort et enstemmig vedtak blant politikerne.

Der ber de administrasjonen se på hvordan man best mulig kan undervise om rusbruk på en realistisk måte, som innbefatter for eksempel skadeeffekt, dosering, bruksmetoder og effekten av samtidig bruk av flere stoffer.

Fredrik Halsen, Skien Høyre.

Fredrik Halsen er representant for Høyre i oppvekstutvalget i Skien.

Foto: Privat

– Man skal ikke bare drive denne skremselsundervisningen, som mange unge føler at man har hatt tidligere, sier Fredrik Halsen (H), som fremmet forslaget i utvalget.

– Vil ikke føre til mer bruk

Han tror ikke økt kunnskap vil føre til økt bruk.

– Jeg tror at all informasjon rundt rusbruk er nyttig. Vi ser at det er en del unge som prøver det uansett. Da tror jeg det er viktig at man kan en del. Selv om visjonen selvfølgelig er at ingen skal gjøre det, sier Halsen.

Høyre-politikeren i Skien husker selv fra sin tid på skolebenken at det var mest fokus på at dette må du aldri prøve, og veldig lite om hva rusmidlene faktisk gjør.

– At undervisningen er mer tillitsbasert gjør at man stoler mer på den, mener Halsen.

Les også Russen føler seg mistenkeliggjort: – Jeg har aldri sett noen ta kokain

Russ Thea Holbek

Politiet: Må unngå at flere fristes

Leder av politiets forebyggende enhet i Telemark, Tor Ragnar Steffensen, mener det er viktig å passe på at økt informasjon ikke fører til økt misbruk.

– Det er viktig å unngå at dette blir en spenningsgreie for enkelte ungdommer. At de får lyst til å prøve.

Tor Ragnar Steffensen, seksjonsleder for forebyggende enhet, politiet i Grenland

Tor Ragnar Steffensen mener kunnskap om rusbruk er forebyggende.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Han utelukker ikke at politiet kan bidra i et nytt undervisningsopplegg.

– Hvis det er ønske, kan vi gjerne diskutere det. Det er i utgangspunktet positivt med økt informasjon om narkotika, fordi det kan ha en forebyggende effekt.

Utgangspunktet må være at færrest mulig skal bli fristet til å prøve, men det tar jeg for gitt siden det er skolene som skal stå bak dette, sier Steffensen.

Mener temaet må inn på barneskolen

Andrea Gudbrands ser for seg at narkotikakunnskap kan bli et eget emne i skolen.

Og at man får kunnskap om narkotika i ung alder.

– Vi håper også at noe undervisning om narkotika starter så tidlig som mellomtrinnet, og ikke bare på ungdomsskolen og videregående, sier hun.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark