Reservasjonsretten kan splitte regjeringssamarbeidet

Regjeringen kan måtte slite for å få til en avtale om reservasjon for fastleger. Forventningene fra samarbeidspartienes lokallag spriker.

Bent Høie i vandresalen på Stortinget

Striden omkring fastlegene i Bø har skapt en uenighet som går rett inn i regjeringssamarbeidet. Helseminister Bent Høie har fått et delikat problem i fanget.

Foto: NRK

Striden omkring fastlegene i Bø har skapt en uenighet som går rett inn i
regjeringssamarbeidet. Ved legesenteret i bygda har flere av legene reserverte seg. Noen mot å henvise til abort, andre mot å sette inn spiral.

På Stortinget har Høyre og Frp blitt enig med KrF om lage en forskrift som klargjør mulighetene for reservasjon. Det skapte debatt.

– Det er slik med noen prevensjonsmidler, og også i forhold til assistert befruktning, at det finnes noen grenseoppganger mellom liv og død, som jeg synes er vanskelig, sa nestleder i KrF, Dagrun Eriksen i Debatten på NRK1 i oktober i fjor.

Og spørsmålet er derfor om legene også kan få reservere seg mot for eksempel spiral.

Les også:

Her kan du se debatten fra 24. oktober i fjor som omhandler reservasjonsretten:

Den nye regjeringen vil la leger nekte å henvise kvinner til abort. Hårreisende tilbakeskritt, sier kritikerne. Nå blir det omkamp om det ufødte liv. Direktesendt debattprogram fra Litteraturhuset i Oslo. Programleder er Erik Wold.

Uenige i praksisen

Alle Høyrekvinnene NRK.no har vært i kontakt med i Telemark er uenig i praksisen som Krf-politikeren og lege i Bø Dag Sele har. De forventer at forskriften vil dreie seg om reservasjon mot abort og ikke om prevensjon, som spiral.

– Det har jo overhodet ingenting med abort å gjøre. Hvem er det som kan sette seg på sin høye hest og si at kvinnen utfører en tidlig-abort. Jeg synes det er helt forkastelig, sier varaordfører i Bamble, Unni Brekka Kjøsterud.

Men på samme måte forventer Krf-kvinnene NRK.no har vært i kontakt med at spiral må høre med.

– Jeg mener at allerede ved unnfangelsen så er det et liv, sier bystyrerepresentant for KrF i Porsgrunn, Bjørg Kongsgaard.

Kan oppleves feil

For mange lokale Krf-folk vil det trolig oppleves feil hvis legene ikke får mulighet for å reservere seg mot å gi spiral.

– Ut ifra deres ideologi og grunnsyn, tror jeg at majoriteten ser det synet som Dag Sele ser det, sier Kongsgaard.

– Så her kan det bli vanskelig å gå med på en avtale hvor dette ikke er med?

– Ja, jeg tror det, sier hun.

Om ikke lenge sendes forskriften ut på høring. Da vil det bli klart om KrF kan godta teksten, eller om treenigheten sprekker.

– Det blir kanskje utfordrende og krevende, men nå er det jo ikke KrF som sitter i regjering, sier Unni Brekka Kjøsterud.