Hopp til innhold

Tollerne merker at flere har «glemt» denne regelen

Kan du ikke redegjøre for at du har vært ute av landet i over 24 timer, blir varer kjøpt på taxfree beslaglagt og du må trolig betale en bot.

Kontroll på ferjekaia i Sandefjord

KONTROLL: Tollvesenet har økt fokus på kontroller i forbindelse med at flere har begynt å reise igjen.

Foto: Robert Hansen / NRK

Med Sverige kun en 2,5 times båttur unna er det mange som benytter seg av tilbudet om en dagstur fra Sandefjord til Strømstad.

5. juli startet trafikken opp igjen, etter at ferjene hadde ligget til kai siden mars i fjor.

– Nå som trafikken tar seg opp, er det viktig for oss å vise tilstedeværelse og gjennom det skape etterlevelse og håndheve det regelverket vi er satt til.

Det sier Tim Gurrik, områdeleder i Tollvesenet Oslofjord.

Tollerne har hele 28 regelområder de skal håndheve.

Tim Gurrik, områdeleder i Tollvesenet Oslofjord.

STORT VOLUM: Tim Gurrik, områdeleder i Tollvesenet Oslofjord forteller at mange har med seg store mengder alkohol og tobakk.

Foto: Robert Hansen / NRK

Flere kontroller

Den siste måneden har tollvesenet økt kontrollvirksomheten på ferjekaia i Sandefjord. Hovedfokuset har vært å kontrollere om folk har vært ute av landet mer enn 24 timer dersom de har med seg varer kjøpt i taxfreebutikken om bord.

– Folk har jo ikke reist så mye under koronapandemien, har de glemt tollreglene?

– Tja, det kan nok være noen som hevder det. Men vi opplever også at de fleste som har med seg litt for mye, kjenner godt til reglene, og vet om at har med seg litt for mye, sier Gurrik.

Han mener det er viktig å minne folk om regelverket, og oppfordrer også folk til å melde fra til tollvesenet og ferjeselskapet dersom de mener informasjonen er for dårlig.

Hvorfor har dere spesielt fokuset på det nå?

– Det er i stor grad fordi det er nå man begynner å reise igjen. Det er nå vi begynner å se at volumet tar seg opp, så det blir litt som at politiet har fartskontroll på ved skoler når skolene åpner.

NRK forklarer

Toll- og kvoteregler

Toll- og kvoteregler

Verdigrensen

Dersom du har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer, kan du ta med deg varer for inntil 6000 norske kroner uten å betale toll og avgifter.

Er utanlandsoppholdet kortere, kan du en gang i løpet av 24 timer ta med deg varer for 3000 norske kroner toll- og avgiftsfritt. 

Denne verdigrensa er den totale summen på varene du har handla, bortsett frå alkohol- og tobakksvarer. 

Toll- og kvoteregler

Alkohol- og tobakkskvote

Du kan ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol- og tobakk når du har vært i utlandet.

Alkohol- og tobakkskvoten er unntatt fra verdigrensen.

Størrelsen på kvoten for alkohol, er avhengig av om du har med tobakk.

Toll- og kvoteregler

Kvoteappen

Med kvoteappen kan du regne ut kvoten.

Du kan også raskt og enkelt fortolle alkohol, tobakk og andre varer.

 

Toll- og kvoteregler

Valuta

Hvis du skal ha med deg valuta tilsvarende mer enn 25.000 kroner til eller fra Norge, må du melde ifra til Tolletaten. 

Melder du ikke fra, risikerer du å måtte betale 20 prosent av hele beløpet i straffegebyr eller bli politianmeldt. 

 

(Kilde: Tollvesenet/toll.no)

 

Unødvendig

NRK møter flere passasjerer på ferjekaia, som er vinket inn til kontroll. Blant dem er Kjell Mydland fra Kristiansand. Han er ikke bekymret for å bli kontrollert.

– Ikke i det hele tatt. Jeg pleier ikke å smugle.

Han er fornøyd med at det endelig er mulig å reise litt igjen, og synes ikke det er problematisk med ekstra kontroller.

En kameratgjeng fra Halden har også tatt turen med ferja over til Sandefjord, og skal tilbake til Strømstad med samme båten. Benjamin Kirchhof hadde helt andre bekymringer enn å bli tatt for å smugle.

– Det er om vi rekker ferja tilbake, da. Den går om 20 minutter.

Ferjepassasjer Benjamin Kirchhof

PÅ TUR: Benjamin Kirchhof og noen kamerater har tatt seg en dagstur med ferja, og venter på å bli kontrollert av tollerne.

Foto: Robert Hansen

Planen er å handle på veien hjem. Han forstår at det er noe mer kontroller nå når reiseaktiviteten tar seg opp igjen, men mener selv at det er unødvendig.

Hvorfor er det unødvendig?

– Det tar tid da. Det var ikke sånn før, og det er jo ikke noe forskjell nå.

Store volum

Man har ingen taxfreekvote når man reiser under 24 timer.

Det er spesielt én ting som har overrasket tollerne den siste tiden, og det er mengden alkohol og tobakk enkelte har med seg.

– Volumet er større, og vi ser også tendenser til at det er en del som reiser veldig hyppig. Flere ganger i døgnet. Det kan peke på at dette til en viss grad er organisert og går til videresalg, sier Gurrik.

Han sier videre at dette er en utfordring de ser nærmere på, og diskuterer hvordan de skal håndtere fremover.

Fjordlines ferje Oslofjord i Sandefjord

POPULÆR FERJESTREKNING: Oslofjord, som eies av Fjordline, er en av tre ferjer som trafikkerer strekningen Sandefjord-Strømstad. De to andre ferjene er det Color Line som eier.

Foto: Robert Hansen / NRK

Tollerne krever nå at passasjerene som blir stoppet, kan redegjøre for at de har vært ute av landet i mer enn 24 timer. Om ikke tollerne tror på forklaringen, blir de fratatt varene og får trolig også en bot.

Har folk glemt reglene siden sist?

– Det er mulig det svikter litt i hukommelsen innimellom.

– Hvert fall en god unnskyldning?

– Den brukes ofte.

Gurrik oppfordrer alle til å laste ned kvoteappen, og sette seg inn i regelverket.

– Ellers synes jeg det er veldig gledelig at så mange igjen kan reise.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark