Hopp til innhold

Firmaer bygget uten tillatelse i strandsonen – får tilsammen 1,1 millioner kroner i bot

Tre firmaer har fått bøter på til sammen 1,1 millioner kroner etter bygging av svømmebasseng i strandsonen. Økokrim mener det skulle vært søkt om først.

Hvasser

Færder kommune går i dag gjennom en rekke saker der det har vært bygget ulovlig i strandsonen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

To av selskapene må i tillegg betale til sammen 250.000 kroner av fortjenesten til statskassen. Økokrim mener dette er det firmaene har tjent på den ulovlige byggingen.

Saken startet da en hytteeier ønsket å rive og bygge opp igjen et nytt basseng, samt fylle opp terrenget. I strandsonen må man søke om dette, men det ble ikke gjort.

Kan være økonomisk motivert

I en pressemelding onsdag skriver Økokrim at dette er en viktig sak. Ulovlig bygging i strandsonen fører til inngrep i naturen og begrenser allmennhetens tilgang til ferdsel langs kysten.

Hans Tore Høviskeland i Økokrim

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland og teamet i Økokrim har arbeidet med denne saken siden desember 2019.

Foto: Fotograf Ørnelund AS

Det påvirker også naturmangfoldet og kan også være økonomisk motivert, ifølge Økokrim. Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland håper straffen er et signal til andre virksomheter om at de må sette seg inn i gjeldende regelverk.

Det var kommunen som anmeldte saken til Økokrim. Feilene ble oppdaget i forbindelse med at kommunen går gjennom 500 byggesaker. De fleste hytteeierne får muligheten til å rive, eller søke på nytt. Noen få blir anmeldt, slik som her.

I dette tilfellet er det begått i strandsonen i et LNF-område, uten at det er søkt om tillatelse. Dette er brudd på plan- og bygningsloven som det nå reageres på i form av disse foreleggene, sier Høviskeland.

Kan noen ha misforstått?

Jeg kan ikke se at dette er en misforståelse. Dette er gjort ved at de skulle ha undersøkt nærmere hvorvidt det forelå en tillatelse eller ikke.

Hvilke konsekvenser får dette for hytteeier?

Den saken er ikke avgjort enda, men dette vil antagelig bli gjort i nærmeste fremtid.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med hytteeierne, uten hell.

Dyrt for entreprenørene

Isomur AS er ilagt et forelegg på 300.000 kroner og inndragning av vinning på 200.000 kroner.

Daglig leder ønsker ikke å kommentere saken. Han vil heller ikke kommentere hvorfor de gjorde arbeidene uten at kommunen var informert.

Firmaet Skyfri Vol2 har utført terrenginngrep ved utfylling av 150- 200 kubikkmeter sprengstein og cirka 200 kubikkmeter jordmasser på fritidseiendommen. For disse forhold er selskapet ilagt et forelegg på 500.000 kroner.

Vi er av den oppfatning av at de tiltak vi gjennomførte var i tråd med gjeldende lovverk og den forvaltningspraksis som gjaldt i Tjøme kommune og derfor ikke er et ulovlig inngrep i strandsonen, sier Siv Galligani i selskapet.

Firmaet vedtar forelegget og ønsker å legge saken bak seg.

Tjøme gravedrift er ilagt et forelegg på 300.000 kroner og inndragning av vinning på 50.000 kroner for å ha utført rivning av det eksisterende svømmebassenget og grunnarbeider til oppføring av et nytt svømmebasseng og teknisk rom.

Dette firmaet har ikke svart på NRKs henvendelser.

Saken er en del av et sakskomplekset som gjelder ulovlige inngrep i strandsonen i tidligere Tjøme kommune og ble anmeldt til Økokrim av Færder kommune i desember 2019.

Selskapene har fått frist til 15. januar 2022 til å ta stilling til om de vedtar forleggene.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark