Sykehuset arver 11 millioner kroner

– Det er relativt sjelden vi får gaver av denne størrelsen, sier dekan Frode Vartdal om den store summen som går til Sykehuset Telemark.

Sykehuset Telemark

ARVER PENGER: Forskningen som gjøres ved Sykehuset Telemark mottar penger etter Tordis-Elisabeth Dahl.

Foto: Anne Lognvik / NRK

I 1991 bestemte Tordis-Elisabeth Dahl at 75 prosent formuen hennes skulle gå til forskning når hun døde, skriver Uniforum.

Følger ønsket

Forskning skulle være på «cerebral parese, diabetes og cancer» ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, bestemte Dahl, som var fra Skien.

I testamentet skriver hun at det medisinske fakultetet «bestemmer hvordan beløpet skal anvendes, men det skal fortrinnsvis komme forskningsprosjekter ved Telemark Sentralsykehus (i dag Sykehuset Telemark) til gode, under forutsetning av at det på den tid drives forskning på disse felt».

– Vi vil sørge for at det blir brukt i henhold til testators ønske, i nær kontakt med sykehuset i Telemark der forskningen skal foregå, sier dekan Frode Vartdal til Uniforum.

Arv etter foreldrene

Ved utgangen av 2016 var UiOs del av formuen til Dahl omtrent 11 250 000 kroner, ifølge hennes advokat.

Dette er den største testamentariske gaven i Vartdals tid som dekan.

– Det er veldig flott at enkeltpersoner bidrar på denne måten til å skape helse for andre, så vi er svært takknemlige for å få slike gaver, sier han.

«Det er mitt ønske at de institusjoner som er tilgodesett skal gjøres kjent med at beløpene er å anse som arv etter mine foreldre, farver Sigbjørn Dahl og Gudrun Dahl, og meg selv», står det i testamentet.

De øvrige 25 prosentene er testamentert til Det Norske Misjonsselskap, skriver Uniforum.

Sykehuslaboratorie nært prøveglass

Tordis-Elisabeth Dahl hadde et ønske om at pengene skal anses som arv etter foreldrene hennes.

Foto: Roald Marker / NRK