Hopp til innhold

Kommunesommel gir lange sykehuskøer

Ferdigbehandlede pasienter oppbevares på sykehus i mangel av sykehjemsplasser. For kommunene endte regningen på flere hundre millioner i fjor.

Kommunesommel gir lange sykehuskøer

TRANGT OM PLASSEN: Korridorpasienter er en del av hverdagen til de ansatte ved Sykehuset Telemark.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Ifølge tall fra FHI ble det i 2023 registrert totalt 80.725 overliggerdøgn ved norske sykehus.

Dette dreier seg om pasienter som er ferdigbehandlet og skulle vært bosatt på sykehjem, eller fått pleie- og omsorgstjenester hjemme.

Døgnprisen ved norske sykehus er på 5080 kroner.

Den samlede regningen for norske sykehus kostet altså kommunene over 410 millioner kroner i fjor.

– Det er enkelte kommuner som sliter med å ta imot ferdigbehandlede pasienter. Det gjelder spesielt Skien som vi har hatt utfordringer med over lang tid.

Det sier direktør Tom Helge Rønning ved Sykehuset Telemark.

Høyt sykefravær

I 2023 brukte Skien kommune over 25 millioner kroner på å betale fakturaer fra Sykehuset Telemark.

I tillegg kommer regninga for innbyggere som har såkalte overliggerdøgn ved andre sykehus.

Rønning bekrefter at belegget på sengepostene er altfor høyt.

– Det gjør at vi må tilføre mer ressurser som blant annet resulterer i at vi får mindre tid til polikliniske tjenester.

Kommunesommel gir lange sykehuskøer

Tom Helge Rønning er direktør ved Sykehuset Telemark.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Sykehusdirektøren har forståelse for at de ansatte opplever en høy arbeidsbelastning og bekrefter at sykefraværet har skutt i været det siste året.

– Det er altfor stor pågang på flere områder, blant annet som følge av at kommunene ikke klarer å ta imot pasienter raskt etter endt behandling.

528 på én måned

Karianne Hansen leder utvalget for helse og velferd i Skien kommune. Frp-politikeren som selv er ansatt ved Sykehuset Telemark, forstår sjefens bekymringer.

– Dette handler ikke bare om kroner og øre, men om pasienter som hadde fortjent et tilbud i kommunen.

Kommunesommel gir lange sykehuskøer

Utvalgsleder Karianne Hansen (Frp).

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Hansen påpeker likevel at nytt sykehjem og nye rutiner ved kommunens helsehus førte til at antall overliggerdøgn ved Sykehuset Telemark gikk ned mot slutten av fjoråret.

– Tallene nå viser at vi er på rett vei, sier utvalgslederen.

Tall fra Sykehuset Telemark viser likevel at antall overliggerdøgn for pasienter som er innbyggere i Skien kommune var på henholdsvis 131 og 107 i november og desember i fjor.

Det er riktignok en nedgang sammenlignet med oktober da Sykehuset Telemark fakturerte Skien kommune for hele 528 overliggerdøgn.

Les også Lovbrudd i halvparten av klager på sykehjem i Norge

Halvor

Vil ha flere ansatte

Hansen er tydelig på at kommunen ikke skal bruke sykehusene som en slags oppbevaringsanstalt.

– Det er selvsagt ikke slik vi ønsker å ha det. Her har kommunen rett og slett ikke levert godt nok på flere år, erkjenner hun.

KrF-leder Olaug Bollestad, som selv har bakgrunn som sykepleier, mener grunnbemanningen på sykehusene må styrkes.

Olaug Bollestad

KrF-leder Olaug Bollestad.

Foto: William Jobling / NRK

– Det er ingen overraskelse at sykefraværet stiger når arbeidspresset og ansvaret blir for stort. Det går på helsa løs, både fysisk og psykisk.

– Helsetjenesten er i ferd med å rakne

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierforbund er, ikke overraskende, helt enig.

Hun mener det er en særdeles uheldig situasjon at mange kommuner ikke er rustet til å ta imot egne innbyggere som har behov for en sykehjemsplass.

– En sykehjemsplass er ikke bare en seng eller et rom, men at man faktisk har ansatte med riktig kompetanse som kan ivareta de som har behov for pleie og omsorgstjenester.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i NSF

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierforbund.

Foto: Ingvild Vik / NRK

Forbundslederen legger ikke skjul på at hun har fått mange tilbakemeldinger fra fortvilte og bekymrede medlemmer.

– Vi snakker om en helsetjeneste som er i ferd med å rakne, uansett om det er snakk om sykehus eller sykehjem, fastslår Sverresdatter Larsen.

Fra 2019 til og med 2023 har kommunene brukt over 1,6 milliarder på overliggerdøgn.

Les også Ansatte på norske sykehjem varsler om uverdige forhold

Svanhild Furre Johannessen

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark