Staten topper laget før Breivik-ankesaken

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted skal selv føre ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik i januar.

Anders Behring Breivik føres ut etter siste dag

Anders Behring Breivik på vei ut av gymsalen i Skien fengsel der rettssaken ble gjennomført. Nå skal gymsalen bli rettssal igjen under ankebehandlinga.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Oslo tingrett ga Anders Behring Breivik medhold i at hans soningsforhold bryter med menneskerettighetene da saken ble behandlet tidligere i år.

Staten anket dommen, og 10. januar 2017 begynner ankesaken i fengselet i Skien der han soner nå. Da blir regjeringsadvokat Fredrik Sejersted selv med for å prosedere sammen med advokat Marius Emberland, skriver Aftenposten.

Den viktigste grunnen er at Adele Matheson Mestad, som var med på å føre saken for tingretten, har sluttet i sin stilling. Det opplyser Sejersted til avisa.

– Gitt sakens omfang var det da nødvendig å sette inn en advokat til. Og gitt hvor prinsipielt viktig og profilert denne saken er, er det da naturlig at jeg selv går inn og er med på laget, sier Sejersted.

Massedrapsmannen Behring Breivik gikk til sivilt søksmål mot staten fordi han mener soningsforholdene ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, der han var tidligere, og Skien fengsel bryter med menneskerettighetene.

Oslo tingrett dømte også staten til å betale 330.000 kroner i saksomkostninger.

Les hele dommen her