Hopp til innhold

– Enkelt å få ned sykefraværet hos kvinner

Mange lurer på hvorfor fraværet i tradisjonelle kvinneyrker ofte er stort. Sosiologen Anita Fevang mener at løsningen tilsynelatende kan være enkel.

Sykefravære kvinner illustrasjon

MER BORTE: I Norge er kvinner mer borte fra jobb enn menn, særlig i tradisjonelle kvinneyrker. Sosiolog Anita Fevang mener hun har funnet en løsning på hva som kan få ned kvinnenes fravær.

Foto: MARTIN KIERSTEIN / COLOURBOX.COM

I fjerde kvartal i fjor var kvinners totale sykefravær på 8,22 prosent på landsbasis, viser tall fra SSB. For menn var fraværet bare på 4,92 prosent.

Fraværet i kvinneyrker har lenge vært høyt, og ifølge sosiolog Anita Fevang kan dette minskes av at ledere i større grad ser og verdsetter de ansatte. Det Fevangs undersøkelser som viser dette, skriver Sandefjords Blad.

– Folk blir i tillegg engasjerte på jobb når de føler at kollegaene bryr seg. Ansatte innenfor tradisjonelle kvinneyrker i omsorgssektoren er også opptatt av at pasientene verdsetter dem. Dette er med på å få ned sykefraværet, sier Fevang til NRK.no.

I dag jobber hun på Ranvik ungdomsskole i Sandefjord, men hun jobbet tidligere som leder i Bufetat, en yrkesgruppe med høyt fravær. Ved å gi ansatte anerkjennelse på den måten de trengte, sank fraværet drastisk, skriver Sandefjords Blad.

Anita Fevang

KJØNNSFORSKJELL: Sosiolog Anita Fevang sier at kvinner i størst grad motiveres av ros på arbeidsplassen, mens menn motiveres av å få mer ansvar.

Foto: Privat

– Ledere: ta i bruk MAV-testen

– Arbeidsplassen bør være et sted kvinner opplever glede. Folk føler seg verdsatt på ulike måter, og sjefene må finne ut akkurat på hvilke måte hver av deres ansatt føler seg verdsatt, sier Fevang, og legger til:

– Noen trenger anerkjennende ord, mens andre trenger tjenester, gaver eller fysisk berøring i form av en klapp på skulderen eller en klem.

Fevang medgir at det kan være vanskelig for en sjef å finne ut akkurat på hvilken måte hver ansatt føler seg verdsatt.

– Derfor bør de ta i bruk «Motivert av verdsettelse-testen (MAV)» på nett.

I denne testen svarer arbeidstakere på påstander om hva de foretrekker for å få en bedre arbeidshverdag. Ut fra dette finner de ut hva som skal til for at de føler seg verdsatt og motivert for jobb.

– Testen tar bare et kvarter, og gir lederne er god oversikt over hvilke ansatt som for eksempel liker best å bli verdsatt gjennom anerkjennende ord eller kvalitetstid.

Bør fremheve de ansattes styrker

At de ansatte kjenner at de har en høy grad av autonomi er også viktig for motivasjonen, ifølge Fevang.

– Det innebærer at sjefene gir de ansatte mye tillit til at de klarer å utføre jobben på best mulig måte. Det er viktig at sjefene finner og fremhever styrkene til hver enkelt ansatt. At de ansatte opplever systemet på arbeidsplassen som rettferdig er også å viktig for motivasjonen deres.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark