Hopp til innhold

– Kommune-Norge kan lære av Horten

Horten kommune er et eksempel på at en målrettet innsats mot sykefravær nytter. – Kommunen sparer penger samtidig som tjenestene blir bedre, sier personalsjefen.

Horten kommune

FÅR SKRYT: Resultatene i Horten blir lagt merke til.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Kommunen har i løpet av få år gått fra å ha det høyeste sykefraværet blant vestfoldkommunene, til å ha et av de laveste.

– Vi sparer penger på at sykefraværet går nedover, men vel så viktig er at når folk er mer til stede på jobb, så leverer vi bedre tjenester til innbyggerne, brukerne, elevene på skolene og pasientene på sykehjemmene. De får bedre tjenester fordi det er mer kontinuitet i dem som er til stede, sier personalsjef Hanne Aspaas.

Gjennom målrettet innsats på flere felt og deltakelse i prosjektet «sammen om en bedre kommune» som er støttet av kommunaldepartementet, har kommunen redusert sykefraværet med 4,5 prosentpoeng, fra 13,7 prosent og til 9,2 prosent.

– Vi jobber med et tettere samarbeid med NAV og fastlegene. Vi har også prøvd ut et arbeid i forhold til å gå inn på hver enkelt ansatt innenfor sykehjemmene, som har hatt et særlig høyt fravær, for å se på hva som skal til for at de skal kunne fungere bedre i jobb og være mer til stede, forklarer Aspaas.

– Kan lære av Horten

Tirsdag presenterte NRK nye tall fra kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KS. Tallene viser at hver dag er nær én av ti faste ansatte i de norske kommunene borte fra jobben på grunn av sykdom.

Målet i IA-avtalen er at kommunesektoren skal ha et sykefravær på 6,7 prosent. Ifølge KS' ferske oversikt har kun 35 av de 424 kommunene som har rapportert inn tall, nådd målet. Snittet er et sykefravær på 9,8 prosent.

Etter en nedgang på 4,5 prosentpoeng, har Horten kommune et sykefravær på 9,2 prosent. Det blir lagt merke til i Kommunaldepartementet.

– Å ikke ha fokus på fravær, men heller å øke nærværet, er et nøkkelord. Her har Horten gjort en god jobb. Jeg tror resten av kommune-Norge kan lære noe av den jobben de og andre kommuner har gjort, sier statssekretær Jardar Jensen.

Sykefravær 2014 kommuner - v2

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark