Hopp til innhold

Sykefraværet fortsetter å øke

Høyest fravær er det innen helse- og sosialtjenester med hele 8 prosent sykefravær.

Syk jente

Sykefraværet i Vestfold øker.

Foto: Igor Borodin / Colourbox

Det legemeldte sykefraværet var på 5,6 prosent i 3. kvartal.

Fylket opplevde en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2013.

– Mens landet for øvrig har en stabil sykefraværsutvikling, økte det litt i Vestfold, sier fylkesdirektør Terje Tønnessen til NRK.no.

Sykefraværet varierer mellom næringene. Høyest fravær var det innen helse- og sosialtjenester med 8,0 prosent, og det er 0,4 prosentpoeng høyere enn i fjor. Her gikk det tapt 72000 dagsverk.

– Det er bekymringsfullt. Vi har fraværsmengden over tid, sier Tønnessen.

Sykefraværet resulterte i 266000 tapte dagsverk for arbeidsgiverne i Vestfold, det er en økning på 7 prosent fra i fjor, skriver NAV i en pressemelding.

Les også:

Størst økning for de eldste og yngste

For aldersgruppen under 30 år økte sykefraværet med 0,5 prosentpoeng. Tilsvarende økte sykefraværet for gruppen 65–69 år med 0,7 prosentpoeng.

Aldersgruppen 50–54 år er den eneste med reduksjon i sykefraværet med i alt 0,2 prosentpoeng.

For kvinner økte sykefraværet med 0,3 prosentpoeng, mens det var stabilt for menn.

• Les ytringen fra Anniken Huitfeldt: I møte med forskernes resultater kom alle mine feministiske analyser til kort.