Somlet bort varsel om lovbrudd i strandsonen

TJØME (NRK): Et varsel om ulovlig bygging i strandsonen er blitt sporløst borte. Tidligere byggesaksleder skylder på inneklemte fridager.

Tom Ravndal sitter på en av steinene som er støpt langs stranden uten at noen har søkt om tiltaket.

Steinene er støpt som en mur langs stranda, brygga er utvidet og det er lagt vann og strøm. Da kommunen ble varslet om ulovligheter forsvant dokumentene. Tom Ravndal er ikke overrasket.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Hytteeiere som tar seg til rette i strandsonen på bekostning av allmennheten har fått Tom Ravndal til å reagere.

– Bortsett fra administrasjonen i gamle Tjøme kommune har alle i Norges land hørt om byggeforbudet i strandsonen, sier Ravndal.

I dag er flere personer under etterforskning for korrupsjon etter opprullingen av tvilsomme byggesaker i gamle Tjøme kommune.

Han er ikke overrasket over at varsler om mulige lovbrudd er borte.

Varslene forduftet

Da steinmuren Ravndal sitter på ble støpt i 2017 var det hytteeier Arnfinn Hafsteen som varslet kommunen.

Hafsteen har trukket opp båten sin på stranda de siste 20–30 åra. Nå var det ikke lenger mulig.

– Jeg lurte på om det var lovlig, sier han.

Han ringte daværende byggesaksleder og sendte ham e-post med bilder. Det samme gjorde en annen hytteeier.

Slike henvendelser skal kommunen ta vare på. Men her ble dokumentene borte og finnes i dag ikke i kommunens journaler.

Kommunen har heller aldri godkjent byggingen. Det ble gjort uten å søke, noe grunneieren, og mannen som gjorde dette bekrefter.

– Flere inneklemte dager

Bildet viser steinsetting mot sjøen, utvidelse av en brygge og legging av vann og strøm.

Dette er et av bildene Hafsteen sendte til kommunen. Steinene er støpt som en mur langs stranda, brygga er utvidet og det er lagt vann og strøm.

Foto: Arnfinn Hafsteen / Privat

Den tidligere byggesakslederen i gamle Tjøme kommune forklarer manglende journalføring med at han hadde mye å gjøre. I en e-post skriver han:

«Mail tidligst mottatt mandag 8. mai! 17. mai imellom, flere inneklemte fridager, og hovedutvalgsmøte 7. juni. Vi hadde mer enn nok å gjøre på Tjøme også!»

Om tilsvarende tips har blitt borte på samme måte svarer han ikke på.

I juni 2017 ble han suspendert på dagen. Da avslørte NRK at han tok betalt for å fylle ut byggesøknader han selv senere behandlet.

Han avviser at han har gjort noe galt.

300 saker til

Om det er flere varsler som skulle vært journalført er uklart. Men etter at saken om mulig korrupsjon i strandsonen på Tjøme ble kjent har flere varslet. Over 300 tilsvarende tips ligger urørt.

Kommunen har valgt å prioritere godt over hundre større byggesaker. Flere av dem blir også etterforsket av Økokrim.

Derfor rekker ikke kommunen å se på de andre tipsene nå, ifølge rådmann Toril Eeg.

Dropper å tipse

– Det kunne vært 3000 saker, sier Tom Ravndal.

Han forteller at han har sluttet å tipse om små saker, som ulovlige tilbygg på 20–30 m².

– Det er jo bare å skaffe en overarbeidet avdeling mer å gjøre. Det er viktig at de jobber med de grove ulovlighetene, sier Ravndal.

Selv om det tar lang tid er det ingen foreldelsesfrist for brudd på plan- og bygningsloven, derfor har kommunen relativt god tid.

Ravndal tviler på at de som lever i dag noen gang får se enden på gjennomgangen av ulovlighetene.