Rjukan får 12 millioner-Kragerø får ingenting

Befolkningen i Tinn får 12 millioner til å omstille seg når sykehuset legges ned. Kragerø får derimot ikke en krone til omstilling når sykehuset legges ned.

Rjukan sykehus
Foto: Rune Guneriussen

Tinn kommune får til sammen 12 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Pengene skal gå til omstilling når Rjukan sykehus blir lagt ned.

Nå er det 110 ansatte på Rjukan sykehus, og når akuttfunksjonene forsvinner og det blir dagklinikk trengs bare 10–15 ansatte. Trolig vil i overkant av 20 hjelpepleiere og helsefagarbeidere stå uten arbeid.

Helseminister Bent Høie stadfestet vedtaket fra Sykehuset Telemark og Helse Sør-Øst om å legge ned akuttfunksjonene ved Rjukan sykehus og Kragerø sykehus i juni i år.

– Viktig at Tinn ser framover

Kristian Norheim (Frp)

Kristian Norheim fra Frp i Telemark mener det er viktig at folk på Rjukan ser framover. Kragerøs befolkning sier han ikke noe om.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Sykehuset på Rjukan skulle etter planen stenge i juni 2015. Denne måneden ble det klart at februar blir siste måned med drift.

Stortingsrepresentant for Telemark Frp, Kristian Norheim, tror pengene kommer godt med.

– Dette er en måte å kompensere på. Det er selvfølgelig ikke full kompensasjon, men jeg tror det er viktig for Tinn å se framover og da kommer disse pengene godt med i omstillingsprosessen, sier Norheim.

Arbeiderpartiet foreslo å bevilge 90 millioner kroner til omstilling og ny aktivitet i sitt alternative statsbudsjett.

Store protester

Nedleggelsene på Rjukan skjer til store protester fra lokalsamfunnet som føler seg sviktet av regjeringen.

Kragerø kommune får ingen penger til omstilling etter at sjukehuset blir lagt ned.