Full splid i sykehussaken på Rjukan

Senterpartiet har foreslått i Stortinget at det skal opprettes et spesialistsenter ved sykehuset. Tinn Arbeiderparti, Høyre og Venstre reagerer kraftig på sololøpet fra Senterpartiet.

Rjukan sykehus

Det er uenighet om hvordan fremtiden til Rjukan sykehus skal se ut. Partiene i Tinn er på kollisjonskurs.

Foto: Rune Guneriussen

– Vi hadde et møte med stortingsrepresentantene fra Telemark for kort tid siden, hvor også Senterpartiet var med. Da var vi enige om hvordan vi skulle jobbe inn mot Stortinget og Regjeringen. Vi er skuffet over at Senterpartiet har brutt ut fra denne enigheten, og kjører sitt eget løp uten støtte i kommunestyret, sier ordfører for Høyre i Tinn, Steinar Bergsland.

Det har vært mye debatt hvordan fremtiden til lokalsykehusene i Telemark skal se ut, etter at helseminister Bent Høie la ned akuttfunksjonene på sykehusene på Rjukan og i Kragerø. Nå er det igjen full fyr i debatten.

Tinn kommunestyre oppnevnte en styringsgruppe og en prosjektgruppe den 17. september i år, som skulle jobbe frem en ny og varig løsning for Rjukan sykehus. Torsdag kom forslaget fra Senterpartiet om å opprette et spesialistsenter ved sykehuset på Rjukan, og det får de andre partiene til å se rødt.

– Senterpartiet har takket nei til å delta aktivt inn i et felles arbeid i prosjektgruppa, og velger heller et eget opplegg der de ikke jobber med saken gjennom kommunestyret. Det kan være direkte skadelig for arbeidet med våre felles mål, sier Bergsland.

Uforstående til kritikken

Gunhild Lurås er leder av Tinn Senterparti. Hun stiller seg helt uforstående til kritikken som kommer fra de tre partiene.

– Jeg synes dette er veldig rart av ordføreren og de to andre partiene å gå ut med. Jeg forstår virkelig ikke at det forslaget Senterpartiet har kommet med er i strid med det kommunestyret har vedtatt. Det politiske innholdet er jo helt på linje med det som Tinn kommune ønsker at Stortinget skal gjøre. Jeg skjønner virkelig ikke dette.

Bergsland peker på at styringsgruppa og prosjektgruppa som jobber med sykehussaken på Rjukan nå trenger arbeidsro, og at partiene heller burde samarbeide.

– Vi var enige om et felles arbeid, så kommer Senterpartiet med dette forslaget hvor å markere seg er viktigere enn tilbudet, raser Bergsland.

Steinar Bergsland

Ordfører i Tinn, Steinar Bergsland er irritert over det han mener er et soloutspill fra Senterpartiet.

Foto: Børre Karterudseter / NRK

Skjønner ikke problemet

Gunhild Lurås gjentar gang på gang at hun overhodet ikke skjønner hva ordføreren snakker om.

– Nei, dette skjønner jeg rett og slett ingenting av, sier hun oppgitt.

– Hadde det ikke vært greit, for roens skyld, å ha tatt dette sammen med de andre partiene?

– Ting skjer jo veldig fort, men jeg har ikke lyst til å si så mye mer. Jeg står på at jeg synes dette er veldig rart. Senterpartiet inviterte til et møte hvor ordfører Steinar Bergsland var til stede, og sånn er det, sier Lurås.