Refser ulovlig tvangsvask

Flere sykehjem bruker ulovlig tvang ved kroppsvask og medisinering. Det viser rapporter etter fylkeslegens tilsyn i Telemark.

Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase sier det er flere sykehjem som bruker ulovlig tvang.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Fylkeslege Steinar Aase sier det er flere situasjoner, der det er nødvendig at helsepersonell bruker tvang ved sykehjem.

– Noen ganger skjuler man medisinen i mat eller sjokolade for at pasienten skal få livsnødvendig medisin, sier Aase.

Andre tilfeller hvor tvang kan være nødvendig er når pasienter motsetter seg å få hjelp til personlig hygiene.

Les også: Fant ulovlig låste dører

Bruker makt

Når ansatte må bruke tvang til dette, skal det være gjort et vedtak, og slike vedtak skal rapporteres til Fylkesmannen. Aase forteller at deres uanmeldte tilsyn viser at flere sykehjem mangler vedtak for å bruke tvang overfor pasientene.

Skjema for bruk av tvungen helsehjelp

Skjema for bruk av tvungen helsehjelp.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Det er helt klart for få vedtak. Vi vet jo at det gis helsehjelp under tvang oftere enn det vi får melding om.

Hvert år får fylkeslegen om lag 100 meldinger om bruk av tvang. Ase mener at dette er for lite.

– Vi er klar over at det foregår helsehjelp under tvang oftere enn det, sier Aase.

Fylkeslege Steinar Aase i Telemark har i år hatt seks tilsyn med sykehjem i Sauherad, Bamble, Porsgrunn og Skien. I alle kommunene er det funnet ulovlig praksis for bruk av tvang ved personlig hygiene eller medisinering. I rapporten fra Haugsåsen bokollektiv i Skien står det:

"Helsehjelp blir da gitt ved at en pleier holder beboernes hender mens en annen utfører nødvendig stell og bleieskift".

Ved Furumoen bofellesskap i Sauherad mener fylkeslegen at pasienter, som ikke vil ha hjelp til personlig hygiene, er utsatt for infeksjoner på grunn av inkontinens for urin og avføring.

Overtalelse fungerer

St. Hansåsen sykehjem i Porsgrunn er ett av sykehjemmene som har fått påpakning for manglende vedtak for å bruke tvang. Virksomhetsleder Kari Oland er uenig i vurderingen.

– Våre ansatte er trent i å finne den rette situasjonen for å lykkes med å gi hjelp uten tvang. Vi kaller det de gylne øyeblikk, sier Oland, og legger til.

St. Hansåsen sykehjem

Virksomhetsleder Kari Oland ved St. Hansåsen sykehjem i Porsgrunn mener at de lykkes uten bruk av tvang.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Må vi bruke tvang skrives det alltid vedtak.

Ifølge Oland er det bedre for pasientene at de ansatte er tålmodige og at det heller går litt tid, enn at de gjør vedtak om tvang.

– Fordelen er at pasienten har det mye bedre. At den blir sett og respektert for den situasjonen de er i, sier Oland.