Fant ulovlig låste dører

Pårørende til beboerne ved St. Hansåsen sykehjem i Porsgrunn reagerer på at eldre blir låst inne. Fylkeslegen mener at dørene inn til avdelingen er ulovlig låst.

St. Hansåsen sykehjem

Fylkeslegen har vært på tilsyn ved St. Hansåsen sykehjem.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Torbjørn Nord er én av dem som reagerer på at moren hans låses inne på rommet sitt.

– Når vi har kommet på besøk til henne, har døren vært låst. Hun har en skade etter et lårhalsbrudd, og klarer ikke å låse opp døren selv, sier Nord.

Moren hans er 96 år gammel. Hun er én av syv beboere på en skjermet avdeling ved sykehjemmet.

– Trygghet for pasientene

Trine Lise Hoff er avdelingssykepleier ved St. Hansåsen sykehjem. Hun forteller at noen beboere har døren låst etter eget ønske, fordi enkelte pasienter går inn på andres rom.

– De er bekymret for at andre skal ta tingene deres, og noen opplever andre pasienter som litt skremmende noen ganger, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Korridor ved St. Hansåsen sykehjem

Låste dører er en trygghet for noen av beboerne, mener sykehjemmet.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Hoff forteller at noen av pasientene har såkalt samtykkekompetanse. Det betyr at de selv kan bestemme om døren skal være låst, og at de skjønner hva en låst dør innebærer og at de selv kan låse opp.

– Noen synes dette er en trygghet, sier avdelingssykepleieren, og mener videre at pasienter som kommer på sykehjem som regel har opplevd mange tap i livet før de kom til sykehjemmet.

– Det kan være tap av helse, tap av evne til å ordne egen økonomi, tap av ektefelle eller andre kjære, tap av egen bolig og så videre, sier hun.

– Det er viktig å ikke påføre pasientene nye unødige tap. Hver enkelt beboer må i størst mulig grad få beholde selvråderett, om det så bare er over enkle, dagligdagse ting, legger hun til.

Torbjørn Nord har tatt kontakt med Fylkeslegen i Telemark, og nylig var de på tilsyn på sykehjemmet.

Steinar Aase

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Min mening er at man må ha såpass oversikt at man kan ha dører åpne, sier Nord.

Tilsyn fra Fylkeslegen

Fylkeslege Steinar Aase sier at de ikke fant ulovlig låste dører inn til pasientene. De mener sykehjemmet har vurdert det riktig i forhold til pasientenes samtykkekompetanse. Det betyr at dører kan låses hos dem som er samtykkekompetente og selv ønsker døren låst.

Under det uanmeldte tilsynet 26. november fant fylkeslegen derimot at andre dører ved sykehjemmet var ulovlig låst.

– Vi fant at dører er ulovlig låst. Det låses dører mellom sykepostene, og det er redusert bevegelsesfrihet for pasientene uten at det finnes gyldige vedtak for slik innskrenking, sier Aase.

Døren inn til den skjermede avdelingen er mulig å åpne utenfra, men hvis du er på innsiden, må du få hjelp av en ansatt for å komme deg ut.

Fylkeslegen har hatt seks tilsyn hittil i år, og ulovlig låste dører har de funnet på fem av sykehjemmene.

– Man låser dører inn til pasientene og mellom sykepostene, og også dører ut av institusjonen. Pasientenes mulighet til å bevege seg fritt er begrenset på forskjellige måter uten at det fattet gyldige vedtak, sier han.