Hopp til innhold

Omfattende svikt i barnevernet: – Nå trenger vi handling

Barneombudet er bekymret etter avsløringer om lovbrudd i norske barnevernstjenester.

Barneombod Inga Bejer Engh.

BEKYMRET: Barneombud Inga Bejer Engh er bekymret for det norske barnevernet, etter at et landsomfattende tilsyn avdekket grunnleggende svikt i 9 av 10 undersøkte barnevernstjenester.

Foto: Roar Strøm / NRK

9 av 10 barnevernstjenester som er undersøkt i et landsomfattende tilsyn bryter loven.

Helsetilsynet har aldri sett en så høy andel lovbrudd i sine landsomfattende tilsyn.

Avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Børge Tomter, har uttalt at dette viser at det er noe galt med det norske barnevernet.

Les også Helsetilsynet slår alarm: – Noe er galt med det norske barnevernet

Camilla er åtte år og blåser ut lysene på marsipankaken. Det står brus og øl på bordet.

– Alvorlig

Barneombud Inga Bejer Engh er bekymret over det som kommer fram.

Hun peker på at tilsynet føyer seg inn i en lang rekke rapporter og tilsyn, som over år har vist grunnleggende svikt i mange barnevernstjenester.

De samme feilene gjentas igjen og igjen. Dette er svært alvorlig for de barna som lever i sårbare situasjoner.

NRK forklarer

På hvilken måte svikter barnevernet?

På hvilken måte svikter barnevernet?

Mangelfulle undersøkelser

  • Det som er gjennomgående, er at undersøkelsene på en eller annen måte er mangelfulle. Altså at de ikke har gjort en god nok jobb i undersøkelsen.
  • Tema for bekymringsmeldingen er ikke undersøkt.
  • Det mangler faglige vurderinger.
På hvilken måte svikter barnevernet?

Barn blir ikke hørt

  • Barna får ikke sagt sin mening. Deres stemme blir ikke vurdert når saken vurderes.

  • Dermed får ikke barnevernet et godt nok grunnlag for å gjøre en vurdering av hva som er barnets beste. 
På hvilken måte svikter barnevernet?

For dårlig informasjon

  • Barn og familier får ikke den informasjonen de har krav på i undersøkelsen av en bekymringsmelding.
På hvilken måte svikter barnevernet?

Ledere uten oversikt

  • Rutiner følges delvis, eller ikke. Ledere klarer ikke å fange det opp. Dermed blir det den enkelte saksbehandler som står inne for kvaliteten, og ikke barneverntjenesten som sådan. Det blir Lotto om du får en god saksbehandler.
  • Kommunene som er undersøkt er valgt ut etter en risikovurdering gjort av statsforvalterne.

Kilde: Tilsynsrapporter fra landsomfattende tilsyn/Børge Tomter/Statens helsetilsyn

Barneombudet mener at den nye barnevernsreformen som trådte i kraft 01. januar 2022 ikke gjør situasjonen noe bedre for barna.

– Mange kommuner har selv vært ærlige på at de ikke har vært rustet for dette, sier Engh.

Barneombodet skeptisk til ny barnevernsreform

Hun viser til at det omfattende tilsynet avdekker at det ofte er en slags Lotto-trekning om barn møter en god eller dårlig saksbehandler i barnevernet.

Reformen er etter mitt syn et sjansespill med noen av våre mest utsatte barn. Selv om det etter Grunnloven er et nasjonalt ansvar å sørge for at barn får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse, er det i dag helt tilfeldig hvilken hjelp barn får.

Les også Barnevernsbarna frykter at postnummeret vil avgjøre fra nyttår: – Det er skummelt

Silje Marie Bergh Sveum, styreleder i Landsforeningen for barnevernsbarn

Krever handling

Barneombudet er utålmodig.

Nå trenger vi ikke flere rapporter og tilsyn, nå trenger vi handling.

Engh krever at det tas grep fra øverste hold.

Dersom barnevernet skal være en kommunal tjeneste må regjering og storting ta sitt ansvar og sette alle kommuner i stand til å levere gode tjenester til de barna som trenger det aller mest.

– Bekymringsfullt

Barneombudet får støtte fra Redd Barna, som også reagerer på det som kommer fram i Helsetilsynets landsomfattende tilsyn.

Seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, Thale Skybak mener det er bekymringsfullt og alvorlig at barnevernet i mange tilfeller ikke har lyttet til barna.

– Når man først snakker med barnet, viser rapporten fra Helsetilsynet at man ikke snakker med barnet om det saken egentlig handler om, sier Skybak.

Portrettbilde av Thale Skybak. Hun smiler lett og ser inn i kamera. Bak henne ser vi en murvegg.

Seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, Thale Skybak, ber norske myndigheter sikre at barn blir hørt.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Redd Barna forventer at norske beslutningstagere sikrer at alle barn i barnevernet får anledning til å bli hørt.

– For at vi skal skape et barnevern hvor alle barn og unge opplever at de og deres meninger har betydning, trengs mer ressurser, økt kompetanse og styrkede rutiner.

Går grundig inn i rapporten

Barne- og familieminister, Kjersti Toppe (Sp), sier at funnene i rapporten er alvorlige.

Hun vil gå grundig inn informasjonen som kommer fram.

– Hjelpen som barna får skal selvfølgelig ikke være tilfeldig. Barn og unge skal bli møtt av et godt barnevern, uavhengig av hvor de bor.

Kjersti topper sitter ved et bord og leser en rapport

Barne- og familieminister, Kjersti Toppe (Sp), sier at funnene avdekket i tilsynet med barnevernet er alvorlig.

Foto: Morten Waagø / NRK

Toppe sier at hun vil be Helsetilsynet og KS om et møte om saken.

Hun forsikrer videre om at det allerede er gjort grep som kan sikre en positiv endring.

Ny barnevernslov blei vedtatt av Stortinget i fjor og trer i kraft fra 2023. De fleste manglene som er påvist i tilsynet blir fanget opp i den nye loven.

Der stilles det økt krav til kompetanse, i tillegg til styring og ledelse i tjenestene, sier Toppe.