Hopp til innhold

Ny advokat skal se på varsler-sak

Formannskapet vil ha arbeidsrettsekspert og BI-professor Jan Fougner til å se på om det var rett av rådmannen i Sandefjord å avsløre en varsler for ledergruppa.

Formannskapet i Sandefjord

Formannskapet vil ha enda en advokat inn i varsler-saken i Sandefjord.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Formannskapet fikk en orientering om status i denne vanskelige og krevende saken, sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch etter formannskapsmøtet i Sandefjord tirsdag.

Advokatfirmaet Tenden gransker påstandene fra en varsler om at rådmann Gudrun Haabeth Grindaker blant annet har brutt arbeidsmiljøloven, påstander Grindaker tilbakeviser.

– Tenden fortalte i møtet om hvor saken står nå, sier Gleditsch.

Les også: Kan be om ny vurdering av rådmannen

Ny advokat

Formannskapet bestemte at en ny advokat skal se på om det var rett av rådmannen i Sandefjord å blåse en varsler for ledergruppa.

– Vi anbefaler herfra at vi engasjerer en uavhengig juridisk person til å vurdere det spørsmålet som går på informasjon om varsleren og hvordan det er å gi det til et gitt antall mennesker, sier Gleditsch.

Formannskapet vil ha spesialist i arbeidsrett og BI-professor Jan Fougner til å se på saken. Han har ledet flere granskinger. Nummer to på lista er Stein Evju. Ingen av dem er spurt ennå.

– Formannskapet vil også forhøre seg om advokatene til varsleren og advokaten til den det er varslet på, har innvendinger på noen av disse navnene, sier Gleditsch.

Skal se på rapport

Politikerne vil også at den nye juridiske eksperten ser på Tendens rapport når den er ferdig. Gleditsch sier det er fordi media har satt spørsmålstegn ved habiliteten til Tenden, der ordførerens bror er partner.

– Det skal gjøres en juridisk vurdering om han har noen synspunkter på Tendens vurdering, sier Gleditsch.