Hopp til innhold

Rådmannen renvasket i ny rapport

Det er konklusjonen til Tenden advokatfirma som har gransket saken siden februar, etter at kommuneadvokat Miriam Schei varslet om rådmannen.

Varslersaken Sandefjord formannskap

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (til høyre) og resten av formannskapet fikk en orientering fra Heidi Aas Larsen (nr. to fra venstre) og Anders Hauger (nr. tre) i Tenden advokatfirma.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kommuneadvokat Miriam Schei opplevde det som om hun ble forsøkt holdt utenfor i sammenslåingsprosessen.

Hun mente rådmannen bevisst ikke fulgte opp kommuneadvokatens innplassering i den nye organisasjonen, slik politikerne vedtok i Fellesnemnda i 2016.

– Enkelt fortalt er spørsmålet om kommuneadvokaten skulle rapportere til rådmannen, eller til assisterende rådmann.

Det uttalte Heidi Aas Larsen i Tenden under fremleggelsen av advokatfirmaets granskingsrapport for formannskapet tirsdag formiddag.

Dermed handler saken om kommuneadvokaten ble en del av ledergruppen, eller ikke.

Hovedkonklusjonen er at rådmannen har fulgt opp dette riktig

20. september ble det i Fellesnemnda vedtatt å gi Lønns- og ansettelsesutvalget:

«myndighet til å ansette kommuneadvokat og ledere som rapporterer til rådmannen».

Advokat Anders Hauger i Tenden advokatfirma sier vedtaket kan tolkes på to måter. Det kan forstås som at kommuneadvokaten skal være en del av ledergruppen. Hauger sier de likevel har lagt til grunn at dette betyr at kommuneadvokaten ikke nødvendigvis skulle være direkte underlagt rådmannen.

– Derfor kan ikke rådmannen kritiseres for sin forståelse av at det var greit å plassere kommuneadvokaten under assisterende rådmann, ifølge Hauger.

Samtidig er det klart at ordfører Bjørn Ole Gleditsch har forklart at han, forut for dette vedtaket, ved flere anledninger gjorde det klart for rådmannen at hun skulle ha kommuneadvokaten direkte under seg.

Rådmannen får likevel litt kritikk

Tendens konklusjon er at Grindaker ikke kan kritiseres for å ha opptrådt i strid med fellesnemndas vedtak.

– Selv om vi ikke kommer med kritikk mot rådmannen, mener vi at rådmannen har håndtert noe av dette klønete, sa Aas Larsen.

Advokat Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm har fulgt prosessen, og ga sitt syn på rapporten til Tenden. Han har et litt annet syn på om rådmannen kan kritiseres, og henviser til at ordføreren hadde snakket med rådmannen om dette.

– Jeg kan vanskelig se at rådmannen har rettet seg etter en arbeidsrettslig instruks, slik ordføreren ga. Dette innebærer at rådmannen ikke fulgte opp, sa Fougner til formannskapet.

Nytt regelverk?

Jan Fougner påpeker også at regelverket til kommunen kan ha gjort saken vanskeligere og større enn den er. Til nå har kommunen fått regninger på til sammen 2,1 millioner kroner.

– Håndtert etter regelverket, som sier at alt skal granskes, er dette riktig håndtert. Men her var det ikke nødvendig, sa Fougner.

Han påpeker at saken har kostet mye, men at den likevel ikke er løst. Han mener kommunen bør se på regelverket sitt på nytt.

– Med et annet regelverk hadde man kanskje ikke kommet slik ut. Man kunne håndtert dette som en ledelsessak, mener han.