Hopp til innhold

Varslersaken har kostet kommunen millioner

– Jeg ville heller brukt pengene på å bygge opp den nye kommunen, sier ordføreren.

Bjørn Ole Gleditsch.

FÅR GRANSKINGSRAPPORTEN: Over 2,1 millioner kroner er brukt på advokater i gransking av varslersaken. Selv om granskingsrapporten legges frem i dag, tror ikke ordfører Bjørn Ole Gleditsch at dette løser de underliggende problemene.

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

NRK har fått tilgang til regninger fram til mai, på til sammen drøye 2,1 millioner kroner. I tillegg kommer blant annet utgifter for juni og juli.

– Jeg skulle gjerne vært foruten denne penge- og ressursbruken, og heller brukt pengene på andre områder for å bygge den nye kommunen, sier ordfører i Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch.

Kommuneadvokaten varslet om rådmannen

Kommuneadvokat Miriam Schei mente at rådmann Gudrunn Grindaker ikke ga henne den rollen og det ansvaret hun skulle ha i nye Sandefjord kommune. Schei varslet derfor politikerne.

Grindaker har hele tiden ment at denne påstanden var feil, men likevel valgte politikerne å granske saken.

– Vanligvis i en varslersak ville vi brukt egen organisasjon, men med de involverte har vi måttet bruke eksterne krefter som kunne bistå oss i denne prosessen, sier Gleditsch.

Gransking

Gleditsch involverte advokatbyrået Tenden, der broren hans er partner. Dette firmaet har sendt fire regninger på til sammen 972 410 kroner til og med mai.

Partner og advokat i Tenden, Heidi Aas Larsen, forteller at deres tid har gått til gransking, innsynsbegjæringer og rapportskriving.

Det var politikerne i formannskapet som vedtok å dekke advokatutgiftene partene måtte ha i forbindelse med saken. Det var også de som valgte advokatbyrået som skulle granske saken.

Siden da har advokat Einar Engh ved advokatfirmaet Hjort representert rådmannen, og skrevet regninger for 795 948 kroner på grunn av flere lange møter og en kompleks sak.

– Det er mange forskjellige påstander på mange forskjellige rettsområder. De må da besvares grundig, for det er viktig for de involverte, sier Engh.

Til sammen har regningene kommet på 2 110 483 kroner i advokatutgifter.

– Kunne vært håndtert mer rasjonelt

Underveis har det kommet påstander om brudd på personopplysningsloven, arbeidsmiljøloven og forvaltningsloven. Da Schei ba formannskapet om å ta konsekvensene av dette, oppfattet Grindaker det som et forsøk på å få henne oppsagt.

Lovbruddene ble derimot tilbakevist i en egen rapport fra Wiersholm, hvis regning ennå ikke har kommet.

Advokat Arve Due Lund har representert kommuneadvokaten. Han forteller at det har vært mange lange møter og rapporter, og totalt har regningene derfra kommet på 342 125 kroner.

– Det har til og med vært nødvendig å forsvare standpunkt ovenfor presse og medier, sier han, og legger til at saken kunne vært håndtert mer rasjonelt.

Forventer ingen umiddelbar løsning

Bjørn Ole Gleditsch har beskrevet rollen som fredsmekler og arbeidsgiver som krevende.

Tirsdag får han granskingsrapporten, men tror ikke at dette betyr noen umiddelbar løsning.

– Jeg forventer ikke at det er denne rapporten som løser de underliggende problemene. Det jeg forventer er at vi får noen tilbakemeldinger på hvordan man fra Tenden sin side har oppfattet at disse spørsmålene er håndtert, sier han.

Siste: Tirsdag formiddag ble rapporten fremlagt, og den renvasker rådmannen. Les mer her

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark