Hopp til innhold

Nesten umulig å få en fulltidsstilling ved sykehus

– Sykepleiere sliter med deltidsstillinger ved landets sykehus. Verst er det ved Sykehuset i Telemark og Sykehuset i Vestfold. Denne situasjonen har sykepleierne satt seg i selv, ifølge sykehusledelsen.

Sykepleier Katrine Hivand sammen med kollega

BLE TILBUDT TILKALLINGSVIKARIAT: Katrine Hivand ble kun tilbudt tilkallingsvikariat ved Sykehuset i Vestfold. Nå jobber hun ved et sykehjem i kommunen, der fikk hun en 100 prosent stilling.

Foto: Guro Hatlo / NRK

Sykehusene i Vestfold og Telemark tilbyr flest deltidsstillinger av alle sykehus i hele landet.

Fra februar i 2017 og frem til mai i år var kun 2 av 10 utlyste sykepleierstillinger ved Sykehuset Telemark fulltid, og Sykehuset i Vestfold ligger rett bak Telemark på den dystre statistikken, ifølge tall fra Nav.

Se hele oversikten nederst i artikkelen.

Ble tilbudt 0 prosent stilling

Katrine Hivand er nyutdannet sykepleier, og hun føler at sykepleiere blir utnyttet av sykehusene ved å kun bli tilbudt deltidsstillinger.

– Jeg føler det er vanskelig å skulle stå i den situasjonen at i tillegg til den lille prosenten du har, så må man hele tiden jage etter nye vakter, sier Hivand.

Hennes ønske var å starte sin karriere på Sykehuset i Vestfold, men det ble umulig for henne. Hun ble tilbudt en 75 prosentstilling i tillegg til et 0 prosent tilkallingsvikariat.

– I den stillingen kunne jeg ta på meg de vaktene jeg følte for, men da hadde jeg ikke noen garanti for hvor mange vakter jeg ville få, eller om det var dag, kveld eller natt. Det er veldig uforutsigbart.

Hivand er i tillegg i ferd med etablere seg på boligmarkedet. For å få huslån i banken, må hun vise til en fast 100 prosent stilling.

Sykepleier Katrine Hivland

MÅTTE TIL KOMMUNEN: Katrine Hivand fikk 100 prosent stilling på et sykehjem i kommunen, på SiV ble hun tilbudt tilkallingsvikariat.

Foto: Guro Hatlo / NRK

Sykepleierforbundet er enig

Lisbeth Rudlang, fylkesleder i Sykepleierforbundet i Vestfold, sier hun synes situasjonen er trist, og er enig med Hivand.

Lisbeth Rudlang, Fylkesleder i Vestfold, Norsk sykepleierforbund

MULIG Å FÅ TIL: Fylkesleder i Vestfold for Norsk Sykepleierforbund mener det er fullt mulig å tilby 100 prosent stillinger til sykepleierne, uten at de må jobbe flere helger.

Foto: Guro Hatlo / NRK

– I de tilfellene hvor en sykepleier ønsker å jobbe 100 % stilling, kun har tilgang på en deltidsstilling og må shoppe vakter, og ta til takke med det som er av ubekvem arbeidstid, ja da blir man faktisk utnyttet.

– Sykepleiere må jobbe flere helger

HR-direktør ved Sykehuset i Vestfold, Bente Krauss sier hun beklager hvis sykepleierne føler seg utnyttet. De kunne tilbudt flere 100 prosent stillinger hvis sykepleierne hadde jobbet mer enn hver tredje helg, nå er de helt avhengig av deltidsstillinger for å få vaktplanene til å gå opp.

Hun mener at sykepleierne har lagt opp til dette selv.

Bente Krauss

KAN LØSES: HR-direktør ved SiV sier problematikken rundt deltidsstillinger kan løses ved at sykepleierne jobber flere helger.

Foto: Guro Hatlo / NRK

– Sykepleierforbundet godkjenner ikke helgejobbing hyppigere enn hver tredje helg. Hvis alle de sykepleierne som jobber helger i dag hadde jobbet mellom to til fire ekstra helger i året, så kunne vi tilbudt flere fulle stillinger, sier Krauss.

Ledelsen må tenke annerledes

Lisbeth Rudlang i Sykepleierforbundet er ikke enig. Hun mener gevinsten er liten og oppskrytt. Hvis sykepleierne jobber de ekstra helgene, så blir de borte på ukedagene for å kompensere for helgejobbing. Rudlang mener ledelsen må begynne å tenke annerledes.

Til enhver tid er det 26 prosent fravær ved Sykehuset i Vestfold, ifølge Rudlang. Hun mener at sykehusledelsen kan dekke opp fraværet med flere 100 prosent stillinger.

Sykepleier Katrine Hivand

TRYGGERE RAMMER: Katrine Hivand mener at fulltidsstillinger må til hvis det fortsatt skal være attraktivt å ta sykepleierutdanning.

Foto: Guro Hatlo / NRK

– Legg inn bemanning etter forventet fravær, hvis man da ser at det kommer en overskuddsbemanning så må man forvalte den riktig.

Sykepleier Katrine Hivand tror det må bli tryggere rammer og flere heltidsstillinger hvis hennes yrke skal fortsette å være attraktivt.

– Vi er jo ikke sykepleiere døgnet rundt. V har familie, venner og et sosialt nettverk som vi også skal ta vare på. Så det å vite når man skal på jobb og når man er ferdig, det er veldig relevant, sier hun.

Utlyste sykepleierstillinger per helseforetak/sykehus. Regional inndeling.

Utlyser RHF/HF

Heltid

Deltid

Uspesifisert

Total

Totalsum

50%

45%

5%

8335

Endring fra forrige måned i prosentpoeng/antall stillinger siste måned

0%

0%

0%

657

Helse Midt-Norge RHF

50%

48%

2%

990

Helse Møre og Romsdal HF

27%

69%

4%

328

Helse Nord-Trøndelag HF

48%

52%

0%

193

St. Olavs hospital HF

68%

32%

0%

469

Helse Nord RHF

60%

38%

3%

1211

Finnmarkssykehuset HF

71%

25%

4%

201

Helgelandssykehuset HF

28%

72%

0%

117

Nordlandssykehuset HF

40%

59%

2%

303

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

73%

24%

3%

590

Helse Sør-Øst RHF

48%

45%

7%

4554

Akershus universitetssykehus HF

51%

41%

8%

613

Diakonhjemmet Sykehus

57%

29%

14%

63

Helse Sør-Øst RHF

0%

0%

100%

1

Lovisenberg Diakonale Sykehus

54%

41%

5%

128

Martina Hansens Hospital

78%

22%

0%

9

Oslo Universitetssykehus HF

60%

32%

8%

1612

Revatismesykehuset AS

13%

38%

50%

8

Sunnaas sykehus HF

61%

39%

0%

54

Sykehuset i Vestfold HF

24%

67%

9%

295

Sykehuset Innlandet HF

27%

71%

1%

489

Sykehuset Telemark HF

21%

77%

2%

192

Sykehuset Østfold HF

45%

49%

6%

328

Sørlandet sykehus HF

59%

41%

0%

296

Vestre Viken HF

38%

45%

17%

466

Helse Vest RHF

47%

51%

1%

1580

Haraldsplass Diakonale Sykehus

37%

61%

2%

62

Haugesunds Sanitetsforenings Revatismesykehus AS

29%

71%

0%

7

Helse Bergen HF

50%

49%

1%

493

Helse Fonna HF

31%

68%

1%

238

Helse Førde HF

53%

47%

0%

105

Helse Stavanger HF

51%

47%

2%

675

Totalsum

50%

45%

5%

8335

Ekstravakter og sesongstillinger er ekskludert. Akkumulerte tall fra 1.2.2017-30.4.18 (Tall fra Nav)

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark