Hopp til innhold

Psykiatrisk avdeling advarer: – Merker at barn og unge i behandling får det verre

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Telemark har varslet internt etter at flere av pasientene deres har blitt dårligere som følge av fire uker med lærerstreik.

Ove Kleppa, avd.leder ABUP

PÅVIRKER NEGATIVT:– Noe av det som blir nevnt, er at denne hverdagen får et annet innhold som er negativt, sier avdelingsleder ved ABUP på Sykehuset Telemark, Ove Kleppa.

Foto: VIGDIS HELLA / NRK

– Nå ser vi at enkelte av dem som er i behandling, har blitt påvirket av streiken og den unormale hverdagen som kom på toppen av pandemien, sier leder av avdeling for barn og unge psykiske helse (ABUP) ved Sykehuset Telemark, Ove Kleppa.

– De har fått det verre den siste tida, sier han.

Etter fire uker opplever avdelingen at bortfallet av skoletilbudet går utover barn og unge som fikk psykiske problemer under koronapandemien.

De er ikke overrasket, forteller Kleppa.

Vi ser at når en ikke har de rutinene å gå til og de faste rammene, vil det slå negativt ut for noen. Det ser vi i flere saker og dermed var det ikke helt uventet, sier han.

Les også Rektoren ringes ned – frykter «drop outs» og akuttinnleggelser på psykiatrisk sykehus

Les også Stor økning av barn og unge med psykiske problemer: – Det har blitt vanlig

Kalle Bredegg Hermansen og Maia Kåss i Ungdomsrådet i Porsgrunn.

Bekymret for utvikling

Antall henvisninger til avdelingen økte med 30 prosent i løpet av koronapandemien, viste tall fra Helse Sør-Øst i fjor høst.

Konsekvensene for barn og unge kom til syne først etter en stund.

Nå frykter ABUP at det samme vil skje med streiken.

På toppen av to år med pandemi med en stor økning innenfor henvisninger til vår avdeling, er det bekymringsfullt at man ser en negativ trend igjen, sier Kleppa.

Det er for tidlig å si om lærerstreiken har påvirket antall nye henvisninger, legger han til.

Har varslet internt

Avdelingen har varslet bekymringen internt på sykehuset.

De vurderer også å varsle videre til Statsforvalteren og Helse Sør-Øst dersom trenden fortsetter.

Sykehuset Telemark

VARSLET INTERNT: Avdelingen for barn og unges psykiske helse ved Sykehuset Telemark har varslet internt om sin bekymring for konsekvensene av lærerstreiken.

Foto: Britt Boyesen

Hvis det blir mer alvorlig i de enkelte sakene, at det er fare for liv og helse og vil påvirke i stor grad, vil det tillegges vekt, sier Kleppa.

Så langt er det kun elever i Porsgrunn kommune som er rammet av streiken i Vestfold og Telemark.

Dersom streiken utvides, vil konsekvensene kunne øke i omfang.

Det er klart at det er en bekymring når en ser den negative utviklingen i noen saker på grunn av streik. Hvis dette vil bli gjeldende for flere og vil trekke ut i tid, er vi bekymret for at det vil få negative konsekvenser i tida som kommer, sier Kleppa.

Les også Lei av streik: – Jeg er litt redd for at jeg blir dum når jeg blir voksen

Caja Eline Wiig Polsrød

Spiseforstyrrelser blant unge økte under koronapandemien. Lærerstreiken har også slått negativt ut for denne gruppa.

Det er særlig bortfall av sosiale arenaer, faste rammer og å ha noe å gå til som påvirker, forteller lederen ved ABUP.

Bekymret

Statsforvalterne i hele landet har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å kartlegge konsekvensene av lærerstreiken for elever, spesielt dem som har særskilte behov.

I Vestfold og Telemark har Statsforvalteren fått noen bekymringsmeldinger fra foreldre i Porsgrunn, forteller assisterende direktør for oppvekst, Petter Andersen.

I denne kommunen er det omtrent ikke noen skoler med undervisning nå, viser han til.

Elever i avgangsklasser som skal ha eksamen til våren, har kanskje allerede mistet over 10 prosent av årstimetallet sitt, viser Andersen til.

– Det er klart at det er en krevende situasjon, sier han.

Han viser til at kommunen prøver å rigge sosiale møteplasser for elever som har behov for det.

– Det er mye å ta tak i når streiken tar slutt, sier han.