Hopp til innhold

Mobbesaken i Drangedal: Cecilie krever 2,3 millioner i erstatning

Psykologen mener hun fikk posttraumatisk stresslidelse på grunn av mobbing på skolen. Men kommunens ekspert sier det ikke stemmer.

Cecilie Haugen

FØRSTE DAG I RETTEN: Cecilie Haugen på plass, første dag i retten. Hun krever 2.127.980 kroner i erstatning fra Drangedal kommune.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Det første rettsoppgjøret etter den såkalte «mobbesaken i Drangedal» går for retten denne uka.

Det var tøffe opplevelser i oppveksten som ble trukket frem da Cecilie Haugen møtte Drangedal kommune i retten mandag.

Men hva har egentlig vært utslagsgivende for Haugens medisinske problemer som voksen? Det blir den store diskusjonen i rettssal 9 i Telemark tingrett.

Tøffe skildringer fra barndommen

– Det er godt å endelig komme i gang med denne saken. Det er en stor lettelse for Cecilie, sier prosessfullmektig Renate Lia. Hun og kollega Johannes Kleppe representerer Haugen i saken.

Renate Lia

Renate Lia, prosessfullmektig på vegne av Cecilie Haugen.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Det har snart gått tre år siden mobbesaken i skogskommunen med drøye 4000 innbyggere for alvor ble kjent.

Haugen er i dag ufør, og mener Drangedal kommune kan bebreides for at Bostrak skole og Drangedal ungdomsskole ikke grep inn for å forhindre det hun opplevde som gjentatte tilfeller av mobbing i oppveksten.

Haugen krever snaue 2,3 millioner i erstatning fra kommunen. I tillegg kommer 250.000 kroner i andre utgifter i forbindelse med saken, og at motparten også betaler hennes saksomkostninger.

Mener sykdom skyldes mobbing på skolen

Haugen har slitt med store psykiske utfordringer.

Hennes behandlende psykolog har stilt diagnosen kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og at den mest sannsynlig er forårsaket av mobbing på skolen, ifølge hennes advokater.

Terje Marthinsen, Johannes Kleppe og Renate Lia.

FØRSTE DAG: Terje Marthinsen representerer Drangedal kommune. Her i samtale med saksøker Cecilie Haugen og prosessfullmektig Johannes Kleppe før saken mandag.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Psykologspesialist Hans Ole Korsgaard har også konkludert med at Haugen har utviklet (PTSD) og at dette skyldes mobbing fra hun var rundt 11 år gammel.

I sitt innledningsforedrag viste advokat Lia til mange vonde hendelser klienten hennes har gjenfortalt fra skolehverdagen i hjemkommunen Drangedal:

  • Isballer som ble kastet på henne av medelever på barneskolen, slik at brillene hennes ble ødelagt.
  • Utfrysing i skolegården.
  • Drittslenging på skolebussen.
  • På ungdomsskolen har Haugen fortalt at hun fikk stygge lapper tilsendt fra medelever i klasserommet.
  • Hun søkte ofte tilflukt på do i friminuttet for å få fred. Gikk hun ut ble hun nesten alltid stående alene, uten at noen ville leke eller snakke med henne, har hun fortalt.

– Skolen har ikke tatt tak i den mobbingen som Cecilie har vært utsatt for, mener Lia.

Mener andre forhold spiller inn

Drangedal kommune er representert ved prosessfullmektig Terje Marthinsen.

– Kommunen tar ikke et erstatningsansvar i den forstand at man mener de erstatningsrettslige vilkårene er oppfylt, sier han til NRK.

Marthinsen mener å kunne legge frem bevis for at det er andre forhold enn det som har skjedd på skolen som har spilt inn med tanke på Haugens psykiske plager.

Terje Marthinsen, Kogstad Lunde & Co.

Terje Marthinsen, Kogstad Lunde & Co, representerer Drangedal kommune.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Blant annet hendelser i hjemmet, i forbindelse med at moren og faren til Cecilie Haugen gikk fra hverandre før hun begynte på skolen.

En periode kommunen mener å kunne dokumentere at har vært svært tøff.

Thoresen viste også til flere dokumenterte eksempler på at kommunen fulgte opp flere av mobbevarslene fra familien Haugen som kom inn på ulike tidspunkt.

Kommunen mener også at det ikke er bevist at Haugen har utviklet PTSD.

Det er ikke noe i journalene som viser forekomst av posttraumatiske symptomer, sa advokaten.

Han viser også til at Lars Weisæth, professor og traumepsykiater, har vurdert saken.

– Han har konkludert med at det ikke foreligger noen PTSD i denne saken, sier Thoresen til NRK.

Cecilies mor: – Det er en stor skam

Cecilie Haugens mor, Unni Anita Haugen, kjenner seg ikke igjen i at datteren hadde det vanskelig hjemme. Hun skal også vitne i saken senere denne uken.

Mobbesaken drangedal cecilie haugen unni anita haugen

Unni Anita Haugen kjenner seg ikke igjen i at datteren hadde det spesielt vanskelig hjemme.

Foto: Truls Aagedal / NRK

Jeg er skuffa over kommunen som går og sier sånt, og setter skylda på oss. Det er en stor skam, sier hun til NRK.

Hun mener kommunen heller burde gå i seg selv, og støtter datterens opplevelse av hva som skjedde på skolen.

Kommunen burde gjort noe med mobbinga på skolen. De burde ha tatt tak i det og gjort ting annerledes i skoletimene, slik jeg foreslo flere ganger, sier hun til NRK.

Cecilie Haugen fulgte konsentrert med på det som ble lagt frem av partene gjennom første dag av rettssaken.

Tirsdag skal hun selv avgi forklaring i retten.