Hopp til innhold

Mobbesaken i Drangedal: Nå møter Cecilie kommunen i retten

Drangedal kommune ønsker ikke å betale Cecilie Haugen mobbeerstatning. I retten vil de vise til andre forhold i oppveksten hennes, og mener at skolene hun gikk på ikke kan klandres.

Cecilie Haugen

KREVER ERSTATNING: Cecilie Haugen mener hun ble mobbet både på barne- og ungdomsskolen under oppveksten i Drangedal, og at hun derfor har krav på erstatning fra kommunen.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Avsporing, mener Haugens advokat, Renate Lia.

Mandag møtes de steile partene i retten, etter at saken som egentlig skulle gjennomføres i høst ble utsatt.

Sivilt søksmål

I 2019 engasjerte saken stort.

Det som i utgangspunktet var en gruppe på noen få personer, endte med at flere titalls mennesker møttes til et allmøte hos advokat Vibeke Hein Bæra i juni samme år.

Mer enn 70 personer vurderte på et tidspunkt å kreve erstatning fra Drangedal kommune.

Samtlige hevdet seg mobbet på skolen, og at kommunen ikke gjorde nok for å sette en stopper for det.

I likhet med fire andre sambygdinger fikk Cecilie Haugen avslag da hun søkte om erstatning i 2020.

Et avslag hun bestemte seg for ikke å godta.

Cecilie Haugen

Cecilie Haugen er i dag hundre prosent ufør.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Haugen er i dag hundre prosent ufør. Det gir hun mobbingen skylda for.

– Jeg ble frosset ut. Jeg var en stygg hore, har hun fortalt til NRK om mobbingen tidligere.

Hun beskrev blant annet episoder der hun sendte lapper til andre medelever og spurte om de skulle være venner.

– De ble funnet av mobberne og lest høyt i klasserommet. Alle visste om det, men ingen gjorde noe, fortalte Haugen.

LES OGSÅ: Elevene diktet egen «mobbesang» om Cecilie (28)

Har innkalt 21 vitner

30-åringen har valgt å gå til sivilt søksmål mot kommunen hun fortsatt bor i.

Advokatene Renate Lia og Johannes Kleppe representerer Haugen i retten.

I sluttinnlegget krever de at Drangedal kommune dømmes til å betale henne erstatning. De krever også at motparten dekker saksomkostningene.

De mener blant annet at hun ble utsatt for gjentatt mobbing på skolen, både i skoletiden og på skoleveien.

«De ansatte på skolen og helsesøster var godt kjent med at Haugen opplevde å bli mobbet på skolen. Likevel ble det ikke gjort tiltak for å forhindre mobbingen og sørge for at Haugens rett til trygt og godt skolemiljø ble oppfylt», står det blant annet å lese.

Hva slags sum er det Cecilie Haugen krever i erstatning fra kommunen?

Vi krever erstatning etter rettens skjønn. Utover det har vi ingen kommentarer til erstatningssummen, sier Lia til NRK.

Renate Lia, Indem advokatfirma

Renate Lia representerer Cecilie Haugen i samarbeid med kollega Johannes Kleppe.

Foto: Indem

Haugens mor, tidligere rektor, kommunens ordfører, en forhenværende redaktør og tidligere klassekamerater er blant de mange som er kalt inn for å vitne i løpet av de fem dagene som er satt av til saken.

Cecilie Haugens advokater har innkalt 14 vitner i tillegg til et sakkyndig vitne.

Drangedal kommune har innkalt sju vitner pluss sakkyndig.

Krever full frifinnelse

– Drangedal kommune kan ikke se at Haugen har sannsynliggjort at noen av grunnvilkårene for rett til erstatning er oppfylt.

Det skriver kommunens advokat, Terje Marthinsen, i sitt sluttinnlegg.

Advokat Terje Marthinsen

Advokat Terje Marthinsen representerer Drangedal kommune i saken.

Foto: Kogstad Lunde & Co

Kommunen mener heller ikke at det er sannsynlig at Cecilie Haugen ble utsatt for systematisk mobbing på skolen.

«De enkeltepisodene som var, ble håndtert av skolen med forsvarlige og adekvate tiltak», skriver Marthinsen.

De vil også legge frem detaljer fra det kommunen mener var konfliktfylte forhold i Haugens oppvekst.

– Hvorfor er dette relevant?

– I denne typen saker er det helt vanlig at retten må ta stilling til hva saksøkers plager skyldes. I alle sånne saker er det da nødvendig at man går inn i den medisinske dokumentasjonen. Da vil alt som måtte stå der være noe retten skal hensynta, sier Marthinsen til NRK.

Han mener at dette uansett ikke blir den viktigste delen av saken.

Det er jo om hennes plager i dag eventuelt er en følge av mobbing. Det mener vi at det ikke er.

– Vanskelig sak

Marthinsen ønsker heller ikke å gå inn på ytterligere detaljer i saken.

– Det er for rettens ører. Så får retten ta stilling til disse spørsmålene.

– Hva tenker kommunen om at det har gått så langt at saken havnet i retten?

– Dette er en vanskelig sak. Da tenker vi det er fint at man kan få rettens hjelp til å sette et punktum for saken, sier Marthinsen.

Rettssaken varer fra mandag til og med fredag.

Telemark tingretts lokaler i Skien.

Det er satt av fem dager til rettssaken, som skal gå i Telemark tingretts lokaler i Skien.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark