Hopp til innhold

Oppdagar meir diabetes hos hestar – no blir livreddande menneskemedisin testa

Hestar som får diabetes må ofte bøte med livet. No testar Universitetet i Ås menneskemedisinar på hest for første gong.

Hesten Oda har diabetes. Her sammen med eier Jeanette Trzcinska Auen

PRØVEKANIN: Eller prøvehest? Islandshesten Oda har diabetes og går på medisin for menneske.

Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Det er ikkje berre menneske som kan få problem med å regulere insulin.

Hestar kan få sjukdommar som liknar på diabetes. Det blir kalla EMS.

I sommar har fleire hesteeigarar enn tidlegare kontakta Agria dyreforsikring om dette.

Camilla stenseng fra Agria

Agria dyreforsikring opplever stor auke i førespurnader som gjeld diabetes hos hest, fortel Camilla Stenseng, administrerande direktør i Agria Dyreforsikring.

Foto: Agria

Av konkurranseomsyn ønskjer dei ikkje å gi ut eksakte tal.

Likevel stadfestar dei at frå mai til juli i år har betydeleg fleire hesteeigarar meldt om følgjesjukdommar som blir kopla til diabetes, samanlikna med same periode i fjor.

Håp i ei tøff tid

For islandshesten Oda har sjukdommen EMS fått alvorlege konsekvensar.

Diagnosen svarer til diabetes 2.

– Ho kan aldri på gå gras igjen. Eg spør meg sjølv om det er eit verdig hesteliv, seier eigar, Jeanette Trzcinska Auen.

Hesten Oda har diabetes. Her sammen med eier Jeanette Trzcinska Auen

Sjukdommen har gjort til at Oda får vondt i hovane, blir øm i kroppen og ikkje kan ete gulrøter. For eig Jeanette Trzcinska Auen har det vore eit vanskeleg val om hesten skal få leve eller ikkje.

Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Valet om å avlive eller halde Oda i live har hengt over skuldrene til Jeanette i lang tid.

Men i januar fekk dei eit tilbod som gir håp.

Dei fekk høvet til å delta i ein studie der det blir testa menneskemedisinar på hest.

Les også Askepotthesten Iver har 265 000 følgere på Instagram

Astrid Smeplass og Cengiz Al med hestene Iver og Holteblå.

Prøver menneskemedisin på hest

Det er første gong det blir gjort ein så omfattande studie som dette.

Universitetet i Ås (NMBU) samarbeid med Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) om forskingsprosjektet.

For få år sidan visste få kva desse sjukdommane var, fortel Siv Hanche-Olsen, førsteamanuensis på Veterinærhøgskolen Dyresykehuset – Hest.

Diabetes-sjukdom på hestar kan få katastrofale følgjer, som betennelse i hoven, som er ekstremt smertefullt, påpeikar ho.

Siv Kirsten Hanche-Olsen, Førsteamanuensis dyresykehuset - hest, NMBU

Hanche-Olsen forklarer at akkurat som med menneske, får hestar berre i seg sukker via mat. Grovfôret bør derfor ha lågt sukkerinnhald.

Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Derfor vil dette vere ei livreddande behandling for mange hestar, fortel ho.

– Det er ikkje noko tvil om at det har forandra livet til fleire av dei hestane som har vore med. Fleire av dei har vore på veg til å bli avliva, så dette har vore litt siste sjanse, seier ho.

Resultat før og under behandling med menneskemedisin på hest

Gode resultat: Den blå linja viser insulin-nivået før behandling, og den raude linja viser insulin-nivået på behandling

Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Overeting er årsaka til at hestane får sjukdommen, fortel Hanche-Olsen.

Auken som har vore i sommar, handlar stort sett om meir merksemd rundt sjukdommen, meiner ho.

Forsøka er no ferdige, men det står enno att mange analysar av data før forskarane kan konkludere på rett bruk til rett pasient.

Les også Valpen Aira ble bitt av hoggorm – hadde 200 i puls

Hunden Aira med nærbilde av hoggormbittet

Markant endring

Islandshesten Oda er ein av 40 hestar som har delteke i studien.

Jeanette merkar at medisinane har hjelpt.

Eg har sett ei markant endring. Det ser ein både på henne og på blodprøver, så det er veldig spennande.

Jeanette Auen og hesten Oda

Forskningsprosjektet der Oda og andre hestar med diabetes testar menneskemedisin gir håp om eit betre liv, og Jeanette ser effekt allereie.

Foto: Veslemøy / Prøis

Hesteeigaren trur medisinane vil opne nye dører.

Det kan vere eit veldig godt hjelpemiddel. Samtidig skal ein ha menneskelege forventningar.

Les også Her skulle det stått 1000 bunter med flis: – Vi står overfor en alvorlig fliskrise

Her skulle det stått 1000 bunter med kutterflis. Nå er det bare fem igjen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark