Hopp til innhold

Mener brannsikkerhet er glemt i ny eldrereform

Regjeringen er godt i gang med reformen som skal gjøre det trygt for eldre å bo lenger hjemme. Brannsjef mener et helt vesentlig tema er glemt: Brannsikkerhet.

Brannsjef Per Olav Pettersen

KRITISK: Per Olav Pettersen, brannsjef i Vestfold interkommunale brannvesen.

Foto: ARNT E FOLVIK / VIB

– Regjeringen har belyst en rekke ting, men ikke brannsikkerhet. Det er merkelig, mener brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold interkommunale brannvesen.

Det var avisa Gjengangeren som først omtalte saken.

Utsatt gruppe

Pettersen vet hva han snakker om.

Han har selv vært med på å bære ut eldre personer som har omkommet i brann.

– Det gjør selvsagt sterkt inntrykk på oss som jobber med dette, sier han til NRK.

Statistikken levner liten tvil om at gruppen er utsatt.

Personer over 70 år har ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann, sammenlignet med resten av befolkningen.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. Cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann tilhører disse gruppene.

Brannbil med blålys på vei ut av garasjen.

Brannsjefen i Vestfold mener mange boliger er for dårlig tilrettelagt for eldre om det begynner å brenne.

Foto: METTE STENSHOLT SCHAU / NRK

Årsaken til at han nå reagerer, er regjeringens arbeid med den såkalte Bo trygt-reformen.

Den skal gjøre det trygt for eldre å bo lenger hjemme.

Bakgrunnen er en forventning om at det allerede i 2030 vil være flere eldre enn barn i Norge.

I arbeidet med reformen er det arrangert flere dialogmøter, der flere grupper har fått anledning til å komme til orde.

Så langt i prosessen mener Pettersen at brannsikkerheten nærmest blir oversett.

Brannfeller

– Man fokuserer på de positive sidene, men man må også våge å snakke om medaljens bakside. Det er noen utfordringer med dette også. Blant annet brann, mener han.

I en del tilfeller mener han eldre burde bo på institusjon, ganske enkelt fordi det ikke er trygt nok for dem å bo hjemme.

– Det er veldig mange som klarer seg veldig fint, men det er også en gruppe som ikke gjør det.

Brannsikkerhet for eldre

Brannsjefen understreker at mange eldre klarer seg veldig fint hjemme, men at det også er en stor gruppe som ikke gjør det.

Foto: Per Simon Mustvedt / NRK

Han viser til eksempler der eldre personer må få hjelp til å snu seg i senga.

Eldre som røyker på senga, uten brannsikring i umiddelbar nærhet.

Eldre som ikke hører brannalarmen når den går, eller ikke klarer å varsle eller komme seg ut når brannen oppstår.

– Boliger er i utgangspunktet bygget slik at man skal kunne komme seg ut på egen hånd ved brann. Det er det ikke alle eldre som klarer, noe man er nødt til å ta hensyn til om meningen er at de skal kunne bo hjemme alene, mener Pettersen.

Han nevner flere konkrete hjelpemidler som kan redde liv.

– Det aller enkleste er jo røykvarsler, men også slukkeutstyr som er tilpasset boligen. Det går an å kjøpe inn litt ekstra. Spraybokser og andre ting som er enkelt for eldre å bruke.

Forstår brannsjefen

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forstår brannsjefens bekymring. Ifølge beregninger kommer antallet eldre, folk med demenssykdom og personer som trenger hjelp til å øke i årene som kommer.

Men siden 90-tallet har myndighetene også blitt mer opptatt av at mange trenger hjelp til å ha det trygt hjemme, sier han.

I 2012 kom den statlige rapporten «Trygg hjemme – Brannsikkerhet for utsatte grupper». Den forslo blant annet at boliger kunne få mobile slokkeanlegg. Direktoratet ønsker at slike anlegg skal utredes.

De siste årene har færre personer omkommet i boligbranner. Snittet har i noen år ligget stabilt på rundt 40 omkomne i slike branner, ifølge Ly.

Mye å holde styr på

Lise Wiik (76) er leder for pensjonistforbundet i Telemark, og bor hjemme sammen med mannen sin i bygda Gransherad på Notodden. Det går foreløpig temmelig knirkefritt.

Hun synes tanken om at flere skal kunne bo hjemme lenger er god, men er enig med brannsjefen i Vestfold om at sikkerhet må få langt større fokus. For hva skjer når hun blir ti år eldre?

Lise Wiik

Lise Wiik (76), leder for pensjonistforbundet i Telemark.

Foto: Anita Moland / Nrk

– Det går greit nå, men jeg gruer meg til den dagen jeg ikke klarer å gå ut og inn av mitt eget hus. Det er ikke tvil om at sikkerhet er et område som er oversett, sier hun.

I likhet med svært mange andre norske hus, er ikke boligen deres bygget med tanke på at de skal bo der når de blir gamle.

– Man vet jo aldri hvor lenge man klarer å holde styr på alt dette her. Noen ting kan nok bli for tungvint. Da må jeg bo et sted hvor det er bedre lagt til rette for å bli gammel, sier Wiik.

Vil følge opp

Bård Hoksrud (Frp), stortingsrepresentant for Telemark, synes innspillet fra brannsjefen i Vestfold er viktig.

– Det er ikke tvil om at dette er et område som er oversett, mener han.

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud (Frp), stortingsrepresentant for Telemark.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Hoksrud lover å følge opp saken overfor helseministeren i det videre arbeidet med reformen.

– Vi må forsikre oss om at dette er et tema som kommer til å følge planen som regjeringen skal legge frem. Vi må passe på sikkerheten, sier Hoksrud.

– Viktig tema

Ingvild Kjerkol (Ap), helse- og omsorgsminister, hadde ikke anledning til å stille til intervju i denne saken, men departementets pressetjeneste har svart på e-post til NRK.

De svarer ikke direkte på kritikken, men mener brannsikkerhet allerede er et viktig element i arbeidet.

Bo trygt hjemme-reformen er fremdeles under arbeid. Vi kan ikke si noe mer detaljert om innholdet i denne, utover at brannsikkerhet er et viktig tema i arbeidet med at eldre skal kunne bo trygt hjemme, skriver departementets pressetjeneste.

Reformen legges frem som en stortingsmelding før sommeren.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark