Langt flere dødsulykker med MC

Antall hardt skadde og drepte i trafikken har gått vesentlig ned det siste halve året, men denne positive trenden gjelder ikke for motorsyklister.

motorsykkel

Illustrasjonsbilde. Antall motorsyklister som mister livet i trafikkulykker har økt dramatisk.

Foto: SCAN-FOTO / Scanpix

Det forteller UP-leder i Vestfold og Telemark politidistrikt, Andreas Rødø.

– Antall hardt drepte og skadde er vesentlig mindre enn det vi har sett tidligere år, men når det gjelder motorsykler så er dessverre utviklinga stikk motsatt, sier han.

To hovedårsaker

Så langt i år har hele tolv motorsyklister mistet livet i trafikkulykker på landsbasis. Tidligere har det pleid å være mellom fire og åtte personer i denne perioden.

På søndag alene skjedde det tre ulykker i Telemark der motorsyklister var involvert.

Andreas Rødø

– Jeg kan tenke meg at det er en del på min egen alder som vanligvis ikke kjører så mye, som tar ut sykkelen og overvurderer egne ferdigheter, sier Rødø om hvilken aldersgruppe som trolig er mest utsatt.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– De ulykkene er fremdeles under etterforskning, så de kan jeg ikke si noe konkret om, men generelt sett så er det gjerne to årsaker som fører til ulykker med MC; sammenstøt med andre kjøretøy og utforkjøringer.

Mandag veltet også en kvinnelig MC-fører på Grenlandsbrua på E18. Kvinnen pådro seg kun lettere skader. Ulykken føyer seg inn i en rekke av MC-ulykker i Telemark de siste dagene.

Rødø understreker at motorsykler gjerne er vanskeligere å få øye på i trafikken, men at det er opp til alle trafikanter å være ekstra oppmerksomme på nettopp det.

Overvurderer egne ferdigheter

– Hvis man følger trafikkreglene, tar hensyn til egen kompetanse og ferdigheter, og sist men ikke minst er edru når man kjører motorsykkel så er sjansen for å havne i en ulykke svært liten, men det er nok en del som overvurderer egne ferdigheter, sier Rødø.

Til tross for at ulykker med motorsykkel er mer utbredt, tror UP-lederen at MC-førerne har blitt flinkere de siste årene til å kle seg slik at de er mer synlige i trafikken.

– Det har jeg ingen tall på, men jeg har inntrykk av det. Det er i hvert fall en veldig positiv utvikling, som åpenbart kan redusere risikoen for en del ulykker, sier Rødø.