– Psykiatrien er svekket

Fylkeslegen roper et varsko og mener at Sykehuset Telemark kutter i tilbudet til psykisk syke. Sykehusdirektøren tar til motmæle.

Psykiatrisk sykehus (Illustrasjonsfoto)

Fylkeslegen i Telemark og sykehusdirektøren er uenige om hva som er best psykiatrisk behandling.

Foto: colourbox.no

– Her dreier det seg om alvorlig kronisk sykdom som starter tidlig i livet og som varer lenge. Det kan begrense mulighetene for utdanning, jobbmuligheter og familieliv. Dette er en sårbar gruppe.

Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase mener psykiatrien i Telemark har for liten kapasitet.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Da er det særlig viktig at vi som tilsynsmyndighet sier fra, sier fylkeslege Steinar Aase.

Han peker på at sykehuset har lagt ned en sengepost og redusert med et tjuetalls stillinger. Og varsler nye kutt i psykiatrien.

– Vi har gode fagmiljøer for psykisk helsevern i Telemark, men kapasiteten er for liten. Derfor er det trist og se at den blir redusert, sier fylkeslege Steinar Aase.

Må se hele pasienten

– Jeg synes det er fint at fylkeslegen setter søkelyset på psykiatrisk behandling. Det er en sårbar pasientgruppe, sier sykehusdirektør Bess Frøyshov.

Bess Frøyshov, sykehusdirektør

Sykehusdirektør Bess Frøyshov mener at psykiatrien i fylket er styrket.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Vi er opptatt av å knytte behandling av somatikken, altså andre sykdommer, sammen med psykiatrien for å se helheten.

Hun forklarer at psykiatrisk behandling er i endring. Det er mindre langtidsbehandling i sykehus, men mer dagbehandling i poliklinikk og ambulante team, som reiser rundt og hjelper og behandler pasientene hjemme.

– Forskning viser at det gir en bedre tjeneste. Så det har vi satsa mer på.

Godt samarbeid

Det er oppretta et team innenfor akutt rus, som skal hjelpe til i behandlinga både av somatiske sykdommer og psykiatri. Og hun peker på et godt samarbeid med kommunene med oppsøkende team.

– Vi møter pasientene der hvor de er, poengterer Frøyshov.

Kan du med hånden på hjertet si at Sykehuset Telemark prioriterer dette fagfeltet?

– Ja, det kan jeg si. Vi ser helheten i behandlinga. Vi må se på psykiske problemer hos somatisk syke og omvendt.

Øker konsultasjoner

– Men du får kritikk fra fylkeslegen. Hva gjør du med kritikken?

– Vi bruker dette for å se om vi jobber riktig. Vi har redusert antallet senger fordi vi hadde flere senger enn de sykehus vi sammenligner oss med.

Det er planer om å øke psykiatriske konsultasjoner med 7,5 prosent over de neste fem åra, mot 5,5 prosent når det gjelder somatiske pasienter.

– Vi prioriterer de psykisk syke fordi vi mener det er viktig, avslutter Bess Frøyshov.