– Burde fått hjelp av psykiatrien tidligere

7 av 10 barn på institusjon har en psykiatrisk diagnose, men bare én tredjedel får hjelp.

Illustrasjon

Barn som blir plassert på institusjon burde ha vært innom psykiatrien, mener leder for barnepsykiatrien ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Fagfolk mener alle barn som plasseres på institusjon burde ha vært innom psykiatrien i løpet av den første perioden.

Mandag ble en undersøkelse presentert om barn og unge på institusjon. Den viser at flere av barna har en psykiatrisk diagnose.

Ikke overrasket

Leder for avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus Karl Erik Karlsen, er ikke overrasket over at mange har en diagnose.

– Jeg tenker at det sikkert er reelt. Mange barn og ungdom som kommer til institusjoner har ikke har blitt diagnostisert av psykiatrien, og at de sliter er åpenbart, sier Karlsen til NRK.

– Ser man på dem med et diagnostisk blikk, finner man mange problemer og lidelser. Jeg tviler ikke på funnene i rapporten, sier Karlsen.

Når ikke alle

Han forteller videre at samarbeidet med barnevernsinstitusjoner på Agder er bra, men erkjenner at de ikke når alle.

– Dette må systemet ta inn over seg. Vi tenker oss en systematisk kartlegging i første del av oppholdet. Kanskje kan vi fange opp ting på et tidlig stadium, sier Karlsen.

– Mener du at alle barn på institusjon burde ha vært innom dere?

– Ideen er god. Jeg kan ikke love at det skal bli sånn, for det handler om kapasitet.

Karlsen forteller at han gjennom sitt arbeid har hørt om barnevernsbarn som ikke har fått hjelpen de har krav på. Det er også mange eksempler på at barn blir ivaretatt på en god måte.

– Vi kommer ofte for sent inn i bildet, sier Karlsen.