Hopp til innhold

Krever mobbelov i barnehagen

– Det er ikke slik at mindre barn tåler mobbing bedre, sier barneombudet.

Ekely barnehage i Tønsberg.

– Det er kanskje enda mer mobbing i barnehagen enn i skolen, sier Anne Lindboe.

Foto: Martine Furulund / NRK

Skolebarn har gjennom opplæringsloven rett til et trygt og godt skolemiljø. Nå ønsker barneombudet Anne Lindboe at barnehagebarn også skal ha lovfestet retten til en trygg og god barnehagehverdag.

– Mobbing er ikke noe som starter når barn begynner på skolen, sier Lindboe.

Forskning viser at mellom 8 og 12 prosent av barna i barnehagen opplever mobbing.

– Det er en veldig alvorlig situasjon for ungene det gjelder.

Anne Lindboe

RETTIGHETER: Anne Lindboe krever samme rettigheter for barnehagebarn som for skolebarn.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Hun sier også at unge som har falt fra i videregående skole ofte har opplevd mobbing gjennom skoleløpet, og at det ofte startet i barnehagen. Derfor mener hun det er viktig å gi barnehagebarn en lov som beskytter dem, og som gir dem like rettigheter som skolebarn.

Noe er på gang

– Vi vet at det finnes mobbing i barnehagen. Derfor vil regjeringen styrke innsatsen for et godt omsorgs- og læringsmiljø, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad (H).

Han sier at det allerede er tatt en del grep i den nye rammeplanen som styrer barnehagene.

Bjørn Haugstad.

JOBBER MED SAKEN: Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, sier at departementet jobber med saken på anmodning fra Stortinget.

Foto: Marte Garmann

– Der kommer det veldig tydelig frem at barnehagen skal være en inkluderende arena, der alle barn skal føle seg trygge, oppleve tilhørighet og trivsel.

Stortinget har også bedt Kunnskapsdepartementet se på en hjemmel som skal sikre et trygt læringsmiljø.

– Så det er et arbeid på gang, men det er for tidlig å si om det en lov eller hvordan vi løser det. Men at det kommer noe mer enn det som allerede er, kan vi slå fast.

Kunnskapsderpartementet påpeker også at nulltoleranse mot mobbing i skolen har vært lovfestet siden høsten 2017.

Velkommen

I Tønsberg kommune har de allerede en handlingsplan mot mobbing som styrerne er pliktig til å gjøre seg kjent med og følge.

Barnehagestyrer snakker med et barn

TØNSBERG: Barnehagestyrer Hilde Chluba sier at voksne i og utenfor barnehagen må ta barn på alvor når de forteller om utenfor skap.

Foto: Martine Furulund / NRK

I tillegg finnes det et team i kommunen som foreldre og barnehagen kan bruke hvis situasjonen vedvarer.

En lov blir likevel tatt godt imot hos barnehagestyrerne i Tønsberg.

– For oss vil det bety at vi blir sikre på at barn blir tatt på alvor i sin hverdag, sier Ellen Rønning.

Uansett handler det om å alltid være tett på barna, mener de.

Barnehagestyrere i Tønsberg

TØNSBERG: Barnehagestyrerne Cecilie Byholt, Hilde Ellen Rønning og Hilde Chluba er mener at det er viktig at barnehageansatte og foreldre må høre etter og ta barn på alvor når de forteller om erting og utestenging.

Foto: Martine Furulund / NRK