Hopp til innhold

Her kan klimaendringer skade drikkevannet

Oppblomstring av giftige blågrønnalger kan bli et problem for drikkevannet vårt noen steder, ifølge vanneksperter.

Alger i Hillestadvannet

DRIKKEVANN: Blågrønnalgene i Hillestadvannet er lett å få øye på. Vannet her renner mot Vestfolds drikkevann, Eikeren, men er algemengden er ikke stor nok til å utgjøre skade på vannet, ifølge Vestfold Vann.

Foto: Philip Hofgaard

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Høyere temperaturer, varmere vann, mer nedbør og avrenning fra jordbruket kan påvirke kvaliteten på vannet du og jeg drikker. Det viser en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

De har laget rapporten for Mattilsynet og skriver at det kan føre til oftere oppblomstring av cyanobakterier, best kjent som blågrønnalger.

– Klimaendringer kan også føre til at vi får cyanobakteriearter som vi ikke kjenner til finnes i Norge i dag. Og det kan være at noen av disse er produsenter av giftstoffer.

Det sier Ingunn Samdal, som er faglig leder for rapporten.

Bergsvannet i Vestfold

ALGER: Dette er blågrønnalger i Bergsvannet, også et av vannene som renner ned til drikkevannet i Eikeren.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Også en lengre vekstsesong og lengre isfrie perioder om vinteren, kan gjøre at vannkvaliteten endrer seg.

Nedbørsmengdene kan gi økt vannføring i elver og bekker, som igjen fører mer næringssalter, spesielt fosfor og nitrogen, i innsjøene, der drikkevannet ofte kommer fra, ifølge rapporten.

Samdal forteller at giftstoffene kan være farlig for både mennesker og dyr.

– Ved oppblomstring av blågrønnalger er det en risiko for at det kan være giftstoffer i vannet, også i drikkevann, forteller hun.

– Oppkast og blodig diare

De forslår derfor flere ting for å begrense stor algeoppblomstring.

Blant annet forbedring av kommunale avløp og systemer for overvann, rense utslippene fra industrien og at landbruksnæringen reduserer gjødsling, pløying og hogst.

For giftstoffene i algevannet kan påvirke både lever og nervesystemet.

– Akutte symptomer er oppkast og blodig diare, mens nervetoksinet kan gi muskelkramper, lammelser og pustestans, sier Samdal.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke Foto:

Helse- og omsorgsdepartementet ser nå på en ny drikkevannsforskrift, forteller statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

Foto: Borgos Foto AS

Men det er ingen grunn til å direkte skremme folk, mener eksperten.

– Man har sett i andre land at giftstoffene kan skape problemer med drikkevannet, men så lenge man renser drikkevannet skal det ikke være noe problem.

Det har ikke skjedd i Norge tidligere at det har kommet giftstoffer i drikkevannet. Men NRK har skrevet om to hunder som døde etter å ha badet i Akersvannet i Vestfold.

– Må følge med

I Vestfold kommer drikkevannet fra Eikeren eller Farrisvannet. Eikeren får vann fra mindre vann rundt, som Hillestadvannet og Bergsvannet. Og her er det algeoppblomstring som følge av en varm og tørr sommer.

Hos Vestfold Vann AS sier de det ikke er dramatisk akkurat fordi mengdene er små. De følger derimot nøye med på hva som skjer med vannkvaliteten.

– Klimatiske endringer vil føre til avrenning og mer næringssalter i vannet. Avrenning fra landbruket kan bli en utfordring. Påvirkningen vil være såpass stor at vannet ikke filtrere seg og vi kan få oppblomstring av alger. Det sier daglig leder i Vestfold Vann, Tanja Breyholtz.

Hun presiserer at vannkvaliteten i Eikeren og Farris generelt er veldig god og at de store vannmengdene gjør vannene mindre sårbare. Rundt 160.000 får vannet sitt herfra.

Som ventet

Mattilsynet, som bestilte rapporten, sier funnene er som forventet.

– Det er ikke overraskende. Det viser at det er viktig å ta hensyn til at mulige klimaendringer kan påvirke drikkevannskildene, sier seniorrådgiver Andreas Bekkelund i Mattilsynet.

I de fleste tilfeller vil bakterier og toksiner bli kraftig redusert eller fjernet i vannbehandlingen.

Blågrønnalger i Akersvannet

I Akersvannet i Stokke er det også blågrønnalgene tydelige. Akersvannet er ikke lenger drikkevannskilde. To hunder døde nylig etter å ha badet her.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Bekkelund påpeker at vannverkseierne uansett må være klar over problemstillingen,

– Vannverkene skal gjennomføre farekartlegginger for å kunne levere nok og trygt drikkevann.

Foreslår endringer i drikkevannsforskriften

I dag er det ingen krav til å overvåke det de kaller cyanobakterier og cyanotoksiner i drikkevann.

Men Drikkevannsforskriften revideres i disse dager.

– En av endringene som foreslås, er å innføre grenseverdi til blågrønnalge-giften microcystin i samsvar med det nye kravet i EUs drikkevannsdirektiv. Det sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark