Hopp til innhold

Karakterfri skole ga samme eksamens­resultat

Er det hensiktsmessig å droppe karakterene på ungdomsskolen?

Elever ved Ringshaug ungdomsskole

KLARE FOR VIDEREGÅENDE: Avgangselevene Inda Kornør, Karoline Dahle, Amanda Vestvik, Anna Raudberget og Kathrija Grytnes synes det er deilig, men litt trist, å være ferdig med ungdomsskolen.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Avgangselevene på Ringshaug ungdomsskole har i tre år ikke fått karakterer på prøver underveis, slik andre ungdomsskoleelever får. De har bare fått halvårsvurderinger to ganger i året. Derfor var spenningen stor da de fikk vite hvordan de har gjort det på eksamen.

Rektor Mette Krogh var omtrent like spent som elevene.

– Vi har følt underveis at dette har ført til mer læring, så jeg var veldig spent på om det ville gi utslag på eksamens- og standpunktkarakterene, sier Krogh.

Ingen konklusjon

Etter å ha sammenlignet de tre siste årenes karaktersnitt, er imidlertid den foreløpige konklusjonen at karakterfri ungdomsskole ikke ser ut til å ha påvirket avgangskarakterene i det hele tatt. Snittet er så å si helt likt som det har vært de siste årene.

– Jeg kan hverken konkludere med at de ble smartere, eller at dette skadet elevene.

Rektor ved Ringshaug ungdomsskole, Mette Krogh (til høyre)

FØLGER MED: Rektor Mette Krogh håper undervisningsopplegget fører til at flere elever fullfører videregående skole.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Rektoren innrømmer at hun er litt skuffet over å ikke kunne vise til en bedring i resultatene, spesielt etter at resultatene på de nasjonale prøvene er blitt bedre.

Årsaken til at ungdomsskoleelevene ikke har vanlige prøver, er at lærerne mener elevene i større grad tar til seg tilbakemeldingene og råd til hva de kan gjøre bedre når ikke karakteren står ved siden av tilbakemeldingen.

Karakterpress

Elevene er delt i synet på om det er ideelt å droppe karakter på prøvene underveis.

– Jeg har gått to år med karakterer, så det er litt uvant for meg. Men det er ikke det samme presset på karakterer. Man tenker ikke like mye på karakterene, men mer på hva man kan gjøre bedre, sier avgangselev Amanda Vestvik.

Inda Kornør er delvis enig.

– Det har vært rart å ikke ha karakterer mens alle andre har fått det, men det har vært litt deilig også, å slippe å tenke på det. Men jeg skulle egentlig ønske vi fikk karakterer oftere, da hadde jeg kanskje følt at det hadde hatt litt mer å si.

– Glemmer tilbakemeldingene

Skoleforsker Thomas Nordahl

– SPENNENDE: Skoleforsker Thomas Nordahl mener forsøket er bygget på de riktige ideene.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Skoleforsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet synes forsøket er spennende, og støtter teorien som ligger bak.

– Det finnes en del dokumentasjon som peker på at når en elev får en karakter og en vurdering samtidig, er karakteren så sterk at eleven glemmer det andre. Dette gjelder særlig hvis man får en dårlig karakter, sier Nordahl.

– Er du overrasket over at resultatet ble det samme?

– For så vidt ikke. Men dette må man se på over lengre tid for å kunne konkludere.

Rektor Mette Krogh sier at Ringshaug ungdomsskole kommer til å fortsette eksperimentet.

– Det største målet vårt er at flere kommer til å fullføre videregående opplæring, og det kommer vi til å følge med på.

Ringshaug ungdomsskole er ikke alene om å prøve ut denne formen for vurdering. Utdanningsdirektoratet har imidlertid ingen oversikt over hvor mange skoler som har kuttet ut karakterer underveis i skoleåret, eller hvordan disse skolene gjør det.

– Skolene står fritt til å velge om de ønsker å bruke karakterer som del av tilbakemeldingene til elevene underveis i skoleåret. Ifølge regelverket må elevene få karakterer i fagene etter hvert halvår, og standpunktvurdering når faget avsluttes, sier avdelingsdirektør Hedda Birgitte Huse.