Hopp til innhold

Historisk funn i Heddalsvatnet: – Svært viktig for norsk historie

Funnet i Heddalsvatnet er mye større enn forskerne hadde forventet. Blant 75 vrak har man funnet to seilbåter som er over 30 meter lange.

Vi har lokalisert mer enn 75 vrak i Heddalsvatnet og 5 vrak i Norsjø. Dette er den største skipskirkegården som noensinne er lokalisert i Norge, sier prosjektleder Thor Olav Sperre.

Funnet er svært viktig for norsk historie, mener arkeolog Pål Nymoen i Norsk Maritim Museum.

Det er et arkeologisk skattkammer.

Flere skipsvrak på bunn

FLERE VRAK: På bunnen av Heddalsvatnet er det funnet 75 skipsvrak.

Foto: Norsjø 2022 prosjektet

Sperre forteller at det har vært transport i Heddalsvatnet i mange tusen år. Det viser helleristninger på Ulefoss.

– Vi skal ikke se bort ifra at det ligger vikingminner på bunnen.

Kaster nytt lys over verdensarven

50 av vrakene er lektere som er benyttet i forbindelse med industriutviklingen på Notodden. Notodden er en del av UNESCO verdensarven, og disse 50 vrakene bidrar til å kaste nytt lys over den maritime delen av verdensarven.

Kart som viser hvor skipsvrakene ligger.
Foto: Norsjø 2022 prosjektet

– Det vi er ute etter er kulturminner under vannet for å fylle ut historien der det mangler litt, sier Sperre.

Ytterligere 25 vrak av forskjellig størrelse ble også lokaliser. Det dreier seg om mindre prammer til to store seilskip, mer enn 30 meter lange.

Skip funnet i Heddalsvatnet

Et skip merket «Tinfos 35» er et av 75 skipsvrak funnet på bunn av Heddalsvatnet. Thor Olav Sperre sier skipet sannsynligvis har tilhørt Tinfos papirfabrikk eller Tinfos tresliperi.

Foto: Norsjø 2022 prosjektet

– Over all forventning

Funnene vil bli undersøkt med fjernstyrt undervannsfarkost. Vrak i ferskvann er svært godt bevart og kan forhåpentligvis kaste nytt lys over Norges maritime historie.

Skipsvrak funnet

Bilde av skipsvrak funnet under vann.

Foto: Norsjø 2022 prosjektet

Vi benyttet verdens beste kartleggingsteknologi fra Kongsberg Maritime og EIVA. Selv om vi hadde regnet med å finne noen vrak ble resultatet over all forventning, sier professor Fredrik Søreide fra NTNU i en pressemelding.

Et team av spesialister på undervanns kartlegging og marin arkeologi har de to siste årene skannet store deler av sjøbunnen i hele Norsjøvassdraget, Sauarelva, Bråfjorden og Heddalsvatnet.

Neste fase blir å gå ned til vrakene og undersøke de nærmere. Det har ikke blitt gjort i området her før, sier Sperre.

Skiensvassdraget er det vassdraget i Norge med historisk størst trafikk.

Arkeolog Pål Nymoen forklarer at Heddalsvatnet og Norsjø en gang har vært en del av havet.

– Vannet ble gradvis ferskvann rundt bronsealderen. I nyere tid har det vært en av de største innlandshavnene i Norge, noe som forklarer stor båttrafikk.