Hai hindrer juletorsken

Fiskere langs Skagerrak-kysten får garna fulle av den freda haiarten pigghå. – Derfor er det en utfordring å få nok torsk til jul, sier fiskehandler.

Arild Stulen Pigghå

Fiskehandler Arild Stuen hos Langesund fisk, sier at garnfiskere sliter med for mye pigghå i garna.

Foto: Anita Moland/NRK

Arild Stulen er daglig leder ved Langesund fisk, han sier at haien pigghå gjør fiske vanskelig.

– Det er en utfordring å få nok torsk til jul. Vi sliter med at det er så mye pigghå når vi setter garn, og da fyller garna seg med pigghå, og bare litt torsk, sier Stulen

Rødlistet

Pigghåbestanden er regna som kritisk trua, fisken kom på den norske rødlista

i 2010. Ingen er tjent med å få fisken, sier Stulen.

– Vi får ikke lov til å fiske den, men setter vi garn er de fulle av pigghå, så det er tydeligvis nok av den. Det er trist at vi ikke kan ta den opp, det er jo et marked for pigghåen.

– Det er veldig mye, spesielt på denne tiden, og da blir det håpløst for garnfiskerne. Men den er freda og rødlista, så det er bare å holde seg vekk, sier Stulen.

Les mer:

Det truer inntekten

Steinar Bredsand er landsstyre medlem i Fiskarlaget, han mener at forbudet mot Pigghåen bør oppheves.

Steinar Bredsand

Steinar Bredsand, landsstyremedlem i Fiskarlaget.

Foto: Roald Marker/NRK

– En del fiskere tør ikke sette ut redskapene sine engang. Spesielt for dem som driver med garnfiske etter torsk, er dette problematisk. Det truer inntekten deres.

I dag kan fiskere kan bare ha femten prosent pigghå av den samlede fangsten i løpet av et halvt år. Dette regnes da som bifangst, men det er for lavt, mener Bredsand.

– Vi fra Norges Fiskarlag krever at det skal være lov å fange opp mot 45 prosent pigghå av den totale fangsten. Selv om den er rødlista ser det ut som det er såppas mye av den at vi tror ikke det er noe fare for bestanden, sier Bredsand

Stimfisk

Pigghå danner store stimer, og hvis man først får pigghå i fangsten, blir det ofte i store mengder, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside.

Seniorforsker Kjell Nedreaas ved Havforskningsinstituttet på generalforsamlingen i Fiskebåtredernes Forbund i Ålesund 30. og 31. januar 2008.Foto: Thv jr.

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Kjell Nedreaas, sier at pigghåbestanden er kritisk lav.

Foto: Thv jr.

Pigghåbestanden i Norge er en del av større bestand som dekker hele nordøst-Atlanteren.

Kjell Nedreaas, forsker ved Havforskningsinstituttet, sier at det står dårlig til med bestanden.

– Det var et historisk lavmål for 3–5 år siden, men nå ser det ut som om det har snudd, og vi merker en svak oppgang. Men bestanden er fortsatt lav, sier Nedreaas.

Norge fisker halvparten

– Vi har strenge reguleringer av fisking av Pigghå. Det er ingen direkte fiske av Pigghå, kun bifangst, sier Nedreaas.

Det er ikke lov med direkte fiske av pigghå noen steder i Europa. Fisken blir derfor et biprodukt i fiskeriet. Den samlede fangsten av pigghå i Europa er på rundt 500 tonn, Skagerak fisk har mottatt nesten 19 tonn pigghå bare de siste tre ukene.

– Selv om Norge har påtatt seg strenge reguleringer utgjør Norges fangst nesten halvparten av den europeiske fangsten.

– Vi tror at noe av grunnen til at fiskerne nå opplever så mye pigghå langs norskekysten, er at det spesielt gode matforhold her. Så selv om den totale bestanden er liten, trekkes den til norskekysten for beiting.

Les historien til pigghåfiske i Norge:

Pigghåen skaper problemer

SE VIDEO: Pigghåen ødelegger for juletorsken.