Guttene tar igjen jentene i engelsk lesing

PORSGRUNN (NRK): Ny studie av videregående elevers leseferdigheter i norsk og engelsk bekrefter betydningen av å sammenligne lesing av språkene. Det gjelder både i undervisning og forskning, mener forsker.

Gutt på videregående leser fra PC

SKILLER SEG UT: Spesielt gutter leser bedre engelsk på grunn av online-gaming på fritiden, viser en ny studie.

Foto: Martin Torstveit / NRK

Undersøkelsen sammenliknet leseferdighetene til 10.000 elever på videregående skoler over hele landet. Målet med studien har vært å se på hva som kjennetegner elevenes leseferdigheter i engelsk når de begynner i første klasse på videregående skole, og sammenligne dette med leseferdighetene deres i norsk på samme tidspunkt.

Resultatene viser at norsk og engelsk bør sees mer i sammenheng, mener førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik ved Universitetet i Oslo, som har utført studien. Hun arbeider på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

– Når vi ser på elevenes leseferdigheter isolert i norsk og engelsk, gir det ingen helhetlig kompetanse. Studien viser at når vi ser på sammenhengen mellom norsk og engelsk, får vi frem at elevene leser ganske likt på de to språkene, men vi får også frem grupper av elever som skiller seg ut. Det vil si noen elever som leser betydelig sterkere på engelsk enn det de gjør på norsk, og det er overraskende.

Lisbeth M. Brevik

Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Lisbeth M. Brevik mener norsk og engelsk bør sees mer i sammenheng.

Foto: TOM INGEBRIGTSEN / NRK

Bruker mer engelsk på fritiden

Lisbeth M. Brevik intervjuet noen av guttene i disse gruppene som leste godt engelsk. De oppga fritiden som en viktig årsak til at de leste bedre engelsk enn norsk.

– De fortalte at dette handler om deres bruk av engelsk på fritiden. I den første gruppen elever jeg intervjuet ble det tydelig at det var online-gaming på fritiden som utgjorde resultatene. De bruker mange timer på det, kommuniserer med andre spillere både i Norge og utlandet, og sier selv at dette har økt kompetansen deres i engelsk, sier Brevik.

Det bekrefter også elev ved Porsgrunn Videregående skole, Sondre Halvorsen.

– Jeg ligger på en femmer nå etter første termin. Jeg tror noe av grunnen er at jeg bruker mye sosiale medier, spiller FIFA, og chatter mye med venner over nettet. Jeg har merket at det har hjulpet med meg ordforrådet i engelsk, fordi jeg ofte bruker engelske ord jeg ikke bruker til vanlig, sier han.

Engelsklærer Sonja MCcarthy-Strand underviser

Lærer i engelsk ved Porsgrunn Videregående skole, Sonja MCcarthy-Strand sier hun merker forskjell på elevene i klassen når det kommer til engelsk lesing.

Foto: Martin Torstveit / NRK

Ny studie

Lisbeth M. Brevik holder nå på med en ny studie som er en oppfølger til den første. Der har hun intervjuet 21 elever med den samme profilen.

– Der ser vi at online-gaming bekreftes spesielt blant gutter på yrkesfag. Andre elever begrunner sin engelsk-kompetanse med utstrakt bruk av sosiale medier og med serier og filmer på Netflix.