Hopp til innhold

Gigantfunn av verdifulle metaller på Fensfeltet

De er avgjørende for det grønne skiftet. Nå er det dokumentert at den største forekomsten av sjeldne jordarter i Europa er norsk.

Dronefoto, steinboring

GJENNOMBRUDD: Funnene setter Fensfeltet på Ulefoss på verdenskartet. Rapporten representerer et gjennombrudd der Rare Earths Norways forekomst blir definert til å være i verdensklasse.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

– Eksporten av sjeldne jordartsmetaller fra Telemark kan bli viktigere for Europa enn det norsk gasseksport er i dag.

Det sier Alf Reistad som er daglig leder i Rare Earths Norway.

mineraler-Ulefoss

– Her har vi 20.000 meter med bevis på at vi har Europas største forekomst av sjeldne jordartsmetaller på Fensfeltet, sier Alf Reistad i Rare Earths Norway.

Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

De har de siste tre årene gjennomført målrettede undersøkelser og kjerneboring på Fensfeltet på Ulefoss i Nome.

Øverst på EUs liste over forsyningsrisiko knyttet til kritiske råvarer ligger nemlig de sjeldne jordartene (REE).

Og alt har tydet på at Fensfeltet på Ulefoss i Nome har Europas største forekomst.

Nå er det endelig dokumentert.

– Europas definitivt største

– Dette er et gjennombrudd, sier Reistad entusiastisk.

Prøveboringer på fensfeltet

Prøveboringene er utført med støtte fra konsulentselskapet WSP, som nå har utarbeidet et første mineralressursestimat i kategorien Inferred Mineral Resource.

Foto: Martin Torstveit / NRK

På en pressekonferanse i Oslo i dag ble det lagt frem et ressursestimat som viser Europas største forekomst.

Det er anslått at forekomsten er på hele 8,78 millioner tonn i området som er undersøkt. Av dette er 1,45 millioner tonn neodym- og praseodymoksid. Såkalte magnetrelaterte sjeldne jordarter.

Funnet er viktig for Europas industri, geopolitisk og det er en stor mulighet for Nome kommune og Norge.

– Det er Europas definitivt største. Og det er ikke noe å lure på, sier regiongeolog Sven Dahlgren i Telemark fylkeskommune om funnet.

mineraler-Ulefoss

Regiongeolog Sven Dahlgren og fylkeskommunen beregnet allerede i 2019 at det kunne være Europas største forekomst. Nå er han glad det er dokumentert og at det er enda større enn han først anslo.

Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Han understreker at dagens nyhet også er stor i verdenssammenheng.

Avgjørende for det grønne skiftet

Resultatene som legges frem i dag er det første mineralressursestimatet som dekker hoveddelen av forekomsten.

Næringsministeren fikk i dag overlevert rapporten.

– Vi har lenge visst at Fensfeltet er lovende, men nå er det endelig helt sikker, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

De sjeldne jordartene er nemlig avgjørende for det grønne skiftet.

– Dette betyr nye arbeidsplasser, innovasjon og utvikling i Nome og i Norge, sier hun som legger vekt på at sjeldne jordarter som kan bli en ny paradegren.

Næringsministeren mener dette styrker Norges posisjon.

Det er ikke mulig å produsere fremtidens vindturbiner, mobiltelefoner eller forsvarsmateriell uten metallene som Europa så desperat ønsker å bli selvforsynte av.

Fensfeltet kan bli Norges viktigste bidrag til det grønne skiftet i Europa, sier Reistad.

Rare Earths Norway har utvinningsrett for ca. 90 % av Fensforekomsten i Nome kommune i Telemark.

– Det betyr ikke at det bare er til å sette i gang drift, forklarer regiongeoglog Dahlgren.

Han viser til at mesteparten av jobben gjenstår, men at funnene gir grunn til å jobbe videre mot gruvedrift.

Nå må det jobbes med å påvise at ressursen er drivbar.

– Dette er det laveste trinnet på en ressurskalkulering, forklarer regiongeologen.

Tegning som viser gruven under Fensfeltet, en tegnet målestokk indikerer at dette er langt under bakken.

Om det blir gruvedrift ser Rare Earths Norway for seg at driften skal foregå under bakken. Selskapet samarbeider med et østerriksk universitet om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralutvinning.

Grafikk: Lene Sæter / NRK

Behovet for sjeldne jordarter bare øker. EU har selv sagt at det vil femdoble seg innen 2030.

Kina i førersetet

EU-topper var til stede da Sverige i fjor kunne melde om et funn som var langt mindre:

Les også Mener Sverige skryter på seg «Europas største» mineralfunn

Sveriges energiminister Ebba Busch hadde invitert EU-kommisjonenes leder Ursula von der Leyen til Kiruna. Her under en middag på Ice Hotel in Jukkasjarvi.

At dagens funn er strategisk viktig er det ingen tvil om.

Men det er Kina som så langt har sittet i førersetet. De har nesten monopol på produksjonen av sjeldne jordartsmetaller.

Det er derfor kritisk for Nato og EU å bli selvforsynte med sjeldne jordartsmetall så raskt som mulig.

Nå kan det lille tettstedet i Telemark bli redninga for hele Europa.

EU, Nato, LO, NHO og ikke minst norske styresmakter ønsker seg gruvedrift på Fen.

Mål om gruvedrift innen 2030

Men, sier den daglige lederen:

Det er ikke automatisk samsvar mellom geopolitisk viktighet og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Klimakrisen og kraftig økning i etterspørselen etter sjeldne jordarter styrker oss likevel i troen på vår omfattende satsing, sier han.

Og selskapet har et hårete mål:

– Det er å være i drift i 2030, sier Reistad som påpeker at det er i tråd med EUs målsetting.

Det vil kreve rask saksbehandling. Og masse av videre undersøkelser.

Også regiongeologen sier det er mulig å få til drift om fem år – om alt fra lokalsamfunn til regjeringssjef sier ja.

– Men det krever da en nasjonal innsats og alle må si ja. Og det er ikke gitt, sier Dahlgren.

Les også Under bakken der Eli og familien bur ligg ein skatt heile verda er på jakt etter

Eli Landsdal

Mange muligheter og arbeidsplasser

I Nome kommune forbereder de seg allerede på drift:

– For Nome kommune er det selvfølgelig stort å være vertskap for det som kan bli Norges største industrieventyr, sier ordfører Linda Thorstensen (Ap).

mineraler-Ulefoss

Linda Thorstensen er ordfører i Nome og sier hun er opptatt av å involvere lokalbefolkningen i planene om gruvedrift på Fensfeltet i Ulefoss.

Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Også hun var til stede på dagens pressekonferanse.

– Vi skal ha mange folkemøter i tida fremover, forklarer hun.

Hun tror dette kan gi mange muligheter og arbeidsplasser både i dag og i framtida.

Også LO, NHO, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Industri og Norsk Bergindustri var på plass under presentasjonen i dag.

Høyres Bård Ludvig Thorheim og Mahmoud Farahmand fulgte også spent med:

Dette er en fantastisk nyhet som er viktig for hele oss og våre allierte. Gjennom dette kan vi bli mindre avhengig av Kina, som dominerer hele 98 prosent av tilgangen på sjeldne jordarter, istemmer de.

De to mener dette er viktig av mange grunner:

Sjeldne jordarter og mineraler er storpolitikk – og Norge sitter nå med nøkkelen, sier de.