Hopp til innhold

Frykter at gruvedrift og radioaktivt avfall vil ødelegge naturen deres

Nyheten om gigantfunnet av sjeldne metaller på Fensfeltet i Telemark har gått verden rundt. Folk i nærmiljøet er bekymret for store ødeleggelser.

Sigmund Ytterbø, grunneier, og Linn Obrestad, leder av Helgen Vel, vpå vei til Bærevann

Grunneier Sidmunn Ytterbøe og Linn Obrestad er med i en arbeidsgruppe som frykter at gruvedriften som planlegges i Nome vil ødelegge Bærevann og området rundt som i dag brukes til jakt, fiske og rekreasjon.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Hun kikker utover Bærevann i det en fisk hopper og skaper ringer utover vannoverflaten.

En mygg suser rolig forbi.

– Jeg frykter at det her skal bli et enormt deponi for giftig gruveavfall, sier Linn Obrestad.

Linn Obrestad, leder av Helgen Vel

Linn Obrestad er med i arbeidsgruppa som søker informasjon. Hun er kjent med farene ved denne type gruvedrift i utlandet og frykter det verste for bygda si og kommunen.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Obrestad er leder velforeningen i området..

Hun har blitt oppringt av mange bekymrede naboer den siste tiden.

Nylig oppdaget nemlig hun og flere andre i bygda et kart med en stor sirkel over området de bruker til jakt, fiske og rekreasjon.

Nå har hun sammen med flere andre dannet en arbeidsgruppa som søker informasjon om prosjektet.

Les også Gigantfunn av verdifulle metaller på Fensfeltet

Dronefoto, steinboring

Frykter forhastet prosess

Nyheten om at den største forekomsten av sjeldne jordarter i Europa finnes på Fensfeltet i Telemark har gått verden rundt.

I dag har Kina mesteparten av produksjonen av metallene som fremtidens vindturbiner, mobiltelefoner eller forsvarsmateriell er avhengig av.

Nå vil Europa bli selvforsynt.

Alt fra amerikanske CNBC til The Brussels Times har omtalt det gigantiske funnet.

De sjeldne jordartene er avgjørende for det grønne skiftet.

I den lille bygda Helgen er lokalbefolkningen redde for at resultatet blir alt annet enn grønt.

Sigmund Ytterbø, grunneier, og Linn Obrestad, leder av Helgen Vel, ved Bærevann

Her har det blitt jaktet og fisket i generasjoner, forklarer grunneieren som nå frykter forurensing også lenger nedover i det vernede Herrevassdraget.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

De er bekymret for en forhastet prosess, der gruvedrift vil ødelegge naturen deres.

– Her har jeg fisket siden jeg var liten, sier grunneier Sigmunn Ytterbøe.

Sammen med flere andre grunneierne er han urolig for at kommunen vil kjøpe eiendommene med tvang.

For det er nemlig her et av selskapene som planlegger gruvedrift på Fensfeltet ønsker at tunnelåpningen fra den underjordiske gruva kommer ut.

Bærevann, her kan deponiet komme

Bærevann ligger bortgjemt, men er samtidig koblet på et vassdrag som ender ut i Herrevassdraget som renner videre ned mot Skien og Bamble.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Med tilhørende industri og deponi.

Mye mer vet ikke innbyggerne akkurat nå.

Kommunen vil utrede konsekvensene av dette og tre andre områder.

Et siste alternativ er å ikke ha mineralparken i egen kommune, men for eksempel i nabokommunen Skien.

Blåpraktvannymfe like ved Bærevann

En blåpraktvannymfe. Rundt Bærevann i Helgen i Nome er det i dag et rikt dyreliv.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Nå advarer innbyggerne mot en forhastet prosess, der konsekvensen blir forurensning og radioaktivt og giftig gruveavfall.

Naturvernforbundet deler bekymringen.

Naturvernforbundet advarer

Vi er ikke mot gruvedrift i seg selv, og i hvert fall ikke mineraler samfunnet trenger. Men vi er redd for altfor mye hastverk, forklarer Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Han frykter at EU vil presse på og at det tas snarveier i prosessen med å utvinne de sjeldne jordartsmetallene verden er så avhengig av.

Naturvernforbundet mener regelverket rundt gruvedrift i Norge i dag er for svakt.

Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet, gående langes en veiskjæring langs motorveien, E18, på Langrønningen i Bamble.

Truls Gulowsen er leder av Naturvernforbundet og er bekymret for at naturen blir glemt i en prosess for å sikre Europa produksjon av sjeldne jordartsmetaller.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Den store frykten er at viktige naturverdier vil gå tapt om ting blir plassert på feil sted. Og i verste fall radioaktiv forurensning.

Ber innbyggerne om innspill

Ordfører Linda Thorstensen fra Arbeiderpartiet i Nome sier hun har forståelse for bekymringen.

Kommunen er opptatt av en god prosess rundt utvelgelsen av sted, forklarer hun.

– Målet er å finne det området som gir minst mulig negative konsekvenser og flest mulig positive ringvirkninger.

Linda Therese Thorstensen, Ap, ordfører i Nome

Ordføreren i Nome sier hun er opptatt av en god prosess og ber nå om innspill fra innbyggerne til hvilke områder som skal konsekvensutredes for industri og deponi knyttet til gruvedrift på Fensfeltet i Ulefoss.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Kommunen har allerede tatt ut ett område nær Helgen fra prosessen, fordi det lå for tett på folk og bebyggelse.

Nå står de igjen med tre områder som skal utredes. De ber i tillegg om innspill fra innbyggerne om et fjerde område.

De har frist innen fredag med å komme med sine innspill.

Så skal disse områdene konsekvensutredes.

Mulige deponiområder fra Fensfeltet

Nome kommune har valgt å gå videre med tre områder og ber om innspill til et fjerde. De har valgt å ta ut et område som var for tett på lokalbefolkningen i Helgen.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Jeg tror ikke innbyggerne i Nome kommune aner hvor stort det er. De aner ingenting om konsekvensene og det kan de heller ikke vite. For det foreligger ikke noen informasjon, sier Obrestad i arbeidsgruppa.

Datteren hennes har hørt mamma snakke mye i telefonen den siste tiden.

Nå har 8-åringen selv sendt brev til politikerne.

– Fordi jeg har jo lyst til å bo her. Det blir jo ødelagt mye natur og det vil jeg ikke, forklarer Fauna Johanna Obrestad.

Fauna Johanna Obrestad

Fauna (8) håper politikerne vil lytte til henne og de andre som bor i den lille bygda Helgen.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK