Hopp til innhold

Funn av hagl i flere døde sjøfugler: – Jegere må skjerpe seg

Flere av sjøfuglene som ble funnet døde tidligere i år var skadeskutt.

Hagl i Ærfugl

SKADESKUTT: Røntgenbildet viser hagl i den døde ærfuglen.

Foto: NINA/Evidensia Trøndelag Dyreklinikk

– Det er et altfor høyt tall. Unødvendig høyt. Det viser at en altfor stor del av bestanden er skadeskutt, sier prosjektleder Per Espen Fjeld i Statens naturoppsyn

Funnene ble gjort da Norsk institutt for naturforskning tok røntgenbilder av 94 døde ærfugler. De var et utvalg av flere hundre døde fugler som ble funnet langs kysten i Vestfold og Telemark, Agder og Østfold, skriver Dagsavisen.

Det ble funnet kuler i 14 prosent av de obduserte. Hvor lenge de har hatt skuddrester i seg er uvisst.

Samtlige var avmagret og uten flyvedyktige muskler.

– De hadde ikke krefter til å fly og døde av sult. På røntgenbildene ser vi at mange hadde hagl i kroppen. Det viser at de er skadeskutt etter jakt, sier Fjeld.

Les mer: – Har aldri opplevd maken

Luftgeværkule i Ærfugl

Det ble også funnet rester av luftgeværkuler i noen av de døde fuglene. Dette er ulovlig.

Foto: NINA/Evidensia Trøndelag Dyreklinikk

Ber jegere skjerpe seg

Ærfugljakt er lov i oktober og november, og foregår i Oslofjorden og langs sørlandskysten. Bestanden er halvert. Likevel fortsetter jakta.

Det som skiller den fra jakt på land er at det er vanskeligere å bedømme avstand på sjøen.

De fleste av jegerne bruker haglgevær. Det krever kort skuddavstand.

Fjeld mener jakta ender i for mange skadeskutte fugler. Nå ber han jegere være mer aktsomme.

– De må ha kort avstand, og heller holde tilbake skudd om de ikke er trygge på å treffe ordentlig. Jegere må skjerpe seg for dette er altfor høye tall, sier Fjeld.

Ærfugl død.

Flere hundre sjøfugler ble funnet døde langs kysten av Østfold, Vestfold, Telemark og Agder tidligere i år.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Må trene før jakta

Norges jeger og fiskeforbund sier til NRK at de er helt enig i at tallet på skadeskutte er for høyt.

De oppfordrer jegere til å trene på skytebanen før sesongen, ikke skyte fra for lang avstand og bruke riktig ammunisjon.

– Jegere må stille seg noen spørsmål rundt avstand før jakta. Det er også en del av vår opplæring. Da vil de ha bedre forutsetninger, sier fylkessekretær i Vestfold Øystein Cock Rønning.

Han mener tallet kan bli lavere ved å unngå å skyte på fugl som ligger i vannet.

– Man skulle kanskje tro det var lettere å skyte på liggende enn flyvende ærfugl, men ligger de i vannet er de ofte mer hardskutte. Vår tommelfingerregel er maks 30 meter avstand på flyvende fugl, og aldri mer enn 25 på liggende.

Ærfugl

I løpet av 2021 skal Miljødirektoratet vurdere om jakt på ærfugl i Oslofjorden og Skagerrak bør begrenses fra 2022.

Foto: Lillian Knutsen Aspås