Hopp til innhold

Bestanden er halvert – likevel fortsetter jakta

Oslofjorden og Skagerrak er det eneste området i landet der det er lov til å jakte på denne sjøfuglen.

Ærfugl

I løpet av 2021 skal Miljødirektoratet vurdere om jakt på ærfugl i Oslofjorden og Skagerrak bør begrenses fra 2022.

Foto: Lillian Knutsen Aspås

De siste årene har det kommet meldinger fra store deler av Kyst-Norge om dramatisk nedgang i antall ærfugl. Forskere og andre peker på mangel på mat, forstyrrelser i hekketida, varmere hav og større fugler som tar ungene som mulige årsaker.

Nå melder Statens naturoppsyn i Vestfold at antall ærfugl i Ytre Oslofjord er halvert. Likevel er det ikke aktuelt å stanse jakt på denne sjøfuglen.

I dag er det tillatt å jakte på ærfugl i Viken, Vestfold og Telemark samt Agder fra 1. oktober til 30. november, men bare på hannen. Hunnen ble fredet for et par år siden.

Mener det regulerer seg selv

naturoppsynsmann Egil Soglo

Mindre ærfugl å jakte på fører til at interessen for jakt går ned, mener Egil Soglo.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Naturoppsynsmann Egil Soglo tror ikke at dagens jakt har noen særlig effekt på bestanden.

– Nei, det regulerer seg nok selv. For lysten til å jakte synker når det blir færre fugl å skyte på, og det virker som at det har vært få jegere ute de siste åra.

Og det får NRK bekreftet av folk som tidligere har drevet med ærfugljakt, men som har droppet hele jakta.

Vil ha jakt på både hann- og hunnfugl

Etter ærfugljakt i Vestfold-skjærgården.

Etter fjorårets ærfugljakt i Vestfolds skjærgård. Ivar Otto Myhre står til høyre i bildet.

Foto: Yngvar Halvorsen

Ivar Otto Myhre i Sandefjord deltar i jakta som rormann. Han er for så vidt enig i at færre fugl fører til færre jegere, men han mener at det er en god del ærfugl inne i fjordarmer.

Han vil at det igjen skal bli mulig å jakte på både hann- og hunnfuglen.

– Dette er den eneste jaktformen som kan utøves som del av allemannsretten, og det synes jeg det er viktig å ta vare på.

Ingen endring før 2022

I Miljødirektoratet er det foreløpig ingen planer om å endre på ærfugljakta.

Seksjonsleder Knut Morten Vangen sier at jakttidene følger sykluser på fem år.

– Hvert femte år ser vi på hvilke arter det skal jaktes på, samt når og hvor det kan jaktes. Dagens jakttider gjelder ut mars 2022, og i forkant av ny periode vil vi vurdere om det bør gjøres endringer.